Schotelantenne plaatsen - Schotelantenne plaatsen met toestemming

Schotelantenne plaatsen

U wilt een schotelantenne plaatsen en moet hiervoor toestemming aan ons vragen. Wij verlenen u tijdelijke toestemming als u op de juiste wijze, maar niet aan de gevel, de schotelantenne plaatst. Daarnaast gelden nog een aantal andere voorwaarden waaronder wij toestemming verlenen.

Wij verlenen u 'slechts' tijdelijk toestemming omdat u bij verhuizing de schotelantenne weer moet verwijderen.

Voorwaarden

 • De doorsnede van de schotelantenne is kleiner dan 1 meter en de hoogte van de schotelantenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet is kleiner dan 2 meter.
 • U mag maximaal één schotelantenne plaatsen.
 • De schotelantenne wordt op een zodanige plek geplaatst dat de aantasting van het aanzicht zo minimaal mogelijk is. Maar niet aan de gevel.
 • Bij grondgebonden woningen wordt de schotelantenne in de achtertuin geplaatst. Het is niet toegestaan de schotel in de voor-/zijtuin te plaatsen of op het dak van de woning of een bijgebouw.
 • Bij hoogbouw wordt de schotelantenne op het balkon geplaatst, indien mogelijk achter de gevellijn. De schotel mag niet op de galerij, op het dak of in overige algemene ruimtes geplaatst worden.
 • De schotelantenne mag niet overhellen naar de tuin of het balkon van uw buren en mag het uitzicht van uw buren niet belemmeren.
 • De schotelantenne wordt met een statief op een losstaande constructie geplaatst (met voldoende ballast tegen af-/omwaaien).
 • De antennekabel wordt op een nette en vakkundige manier weggewerkt.
 • Er mag niet in of door kozijnen, ramen of beplating worden geboord.
 • Wanneer u de woning verlaat dient u de schotelantenne te verwijderen en eventuele gaten weer te herstellen.
 • De schotelantenne mag het onderhoud dat Ons Huis uitvoert aan de woningen niet bemoeilijken.
 • Alle kosten verbonden aan deze plaatsing en alle schade die erdoor worden veroorzaakt, nu en in de toekomst, komen volledig voor uw rekening.
 • Wanneer uw woning deel uit maakt van een VVE, gaan de voorwaarden uit het Huishoudelijk Reglement boven deze voorwaarden.

Toestemming vragen

Als u onderstaand webformulier invult, hoort u binnen 10 werkdagen of u toestemming krijgt of niet. Marco Loohuis behandelt uw aanvraag. Voor vragen of advies over de klus is hij bereikbaar via telefoonnummer 053 4848 961.