Wijkbeheer - De wijkbeheerders van Ons Huis

Wijkbeheer

Onze wijkbeheerders zijn de ogen en oren van Ons Huis in de wijk. Zij houden toezicht, letten op de leefbaarheid, bewaken uw woonplezier en zorgen ervoor dat u in een schone, hele en veilige woonomgeving kunt wonen. De wijkbeheerder maakt dagelijkse rondes door de wijken en pikt signalen direct op. Zo nodig komt hij direct in actie. De wijkbeheerder onderhoudt contacten met de gemeente, wijkagent, bewonerscommissies en andere instanties.

Taken wijkbeheerder

Ieder stadsdeel van Enschede heeft een eigen wijkbeheerder. Zijn werk is onder andere:

  • het toezien op nakoming van de huurvoorwaarden in het algemeen.
  • het toezien op de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden en het groenonderhoud in en rondom de complexen;
  • de controle van verlichting in de complexen en rond woningen;
  • het voorkomen van belemmering van de vluchtroutes door obstakels als vuilniszakken, plantenbakken,  fietsen en scootmobiels;
  • het onderhouden van openbaar groen van Ons Huis en het tegengaan van verwildering van tuinen van huurders;
  • het signaleren en (laten) verwijderen van vuil en zwerfvuil in de directe omgeving van de woningen;
  • de controle van achterpaden en parkeerplaatsen bij de woningen;
  • het voorkomen of verhelpen van sociale overlast;
  • het beheer van tijdelijk leegstaande woningen door verhuizingen.

Een deel van de kosten voor het wijkbeheer betaalt u maandelijks via de servicekosten.

De wijkbeheerders van Ons Huis


Jan Jaap van Lente
Stadsdeel Centrum  (Binnenstad, ’t Getfert, Bothoven, Perik, Lasonder-’t Zeggelt, Horstlanden-Veldkamp). Stadsdeel Noord (Twekkelerveld,
’t Zwik, Roombeek, Deppenbroek, Mekkelholt)

Telefoonnummer: 053 48 48 939

 

 

 

Ronald Eeltink
Stadsdeel Oost (Hogeland, Laares, Ribbelt, Velve, Dolphia, Eilemarke, Glanerbrug), Boswinkel en Hengelo

Telefoonnummer: 053 48 48 937

 

 

 

 

                                                                                

Rob Eitink
Stadsdeel Zuid (Wesselerbrink, Helmerhoek, Tuindorp), Stadsveld en Boekelo

Telefoonnummer: 053 48 48 938