Op welke woningen kan ik met mijn inkomen reageren? - relatie inkomen en huurprijs

Op welke woningen kan ik met mijn inkomen reageren?

Passend toewijzen

Op 1 januari 2016 moeten wij woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij uw inkomen en bij het aantal mensen in uw huishouden. De overheid wil voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat houdt dit in?

Het inkomen van u (en uw partner) moet aansluiten op de netto huurprijs van uw woning. Heeft u recht op huurtoeslag dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van huurwoningen. Hebt u een hoger huishoudinkomen en daardoor geen recht op huurtoeslag dan zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Klik voor vergroting in pdf.

Inkomenstoets bij toewijzing.

Wij moeten bij het toewijzen van woningen een inkomenstoets doen. Bent u geselecteerd voor een woning, dan vragen wij u uw inkomensgegevens te overhandigen. U moet dan de meest recente inkomensverklaring die niet ouder is dan 2 jaar (verstrekt door de belastingdienst, 0800-0543) hebben, Hebt u deze niet, dan kunnen wij u de woning niet toewijzen. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij de toewijzing.

Er zijn uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen.

Bent u jonger dan 23 jaar, student of statushouder of bent u een woningzoekende met een zware zorgindicatie dan gelden andere regels voor de inkomenstoets.

In de wijk Dolphia zijn wij, samen met de gemeente Enschede, gestart met een project dat mantelzorgers en zorgvragers de gelegenheid biedt bij elkaar in de buurt te wonen om zo voor elkaar te kunnen zorgen. Er gelden dan andere regels voor de toewijzing.

Wat betekent dit voor u als woningzoekende?

Het is voor u van belang dat uw inkomensgegevens en het aantal mensen dat meeverhuist naar de woning juist in ons registratiesysteem staan. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Uw gegevens bepalen namelijk op welke woning u kunt reageren.

Hoe bepaalt Ons Huis de volgorde?

We selecteren een kandidaat voor een woning aan de hand van loting. Dit doet de computer voor ons.

Onze werkwijze

Wij hebben onze werkwijze in stappen onderverdeeld.

Hebt u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op de vraag niet vinden? Neem dan contact op met Ons Huis via 053-4848900 of mail naar verhuur@onshuis.com.