Onze missie en visie - Missie en visie

Onze missie en visie

Een goede, betaalbare woning in een aantrekkelijke, veilige en schone buurt, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van huishoudens in Enschede.

Onze missie

Ons Huis zorgt ervoor dat mensen, met name degenen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien, goed kunnen wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt. ‘Wonen doen we samen’ is ons motto en met onze christelijke oorsprong leidend voor ons handelen.

Onze visie

Ons Huis heeft ook na 100 jaar nog een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen vanuit onze herkomst voor goede huisvesting voor met name degenen die het op de vrije markt onvoldoende redden, door een laag inkomen of door lichamelijke, psychisch of sociale beperkingen. Goed wonen zien wij als een basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens