Servicekosten - Servicekosten

Servicekosten

Als u een woning van Ons Huis huurt, betaalt u naast de kale huurprijs ook servicekosten. In ruil hiervoor levert Ons Huis bepaalde diensten. Deze kosten kunnen voor u afzonderlijke worden berekend, maar ook voor een groep woningen in een appartementencomplex, flat of straat.

Samenstelling van de servicekosten

De servicekosten kunnen per huurovereenkomst verschillen en kunnen bestaan uit:

  • Energiekosten van algemene verlichting en de lift (indien aanwezig)
  • Schoonmaak van algemene ruimte zoals entrees, trappen en galerijen
  • Wijkbeheer
  • Glasbewassing
  • Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen, achterpaden en parkeerplaatsen
  • Ontstopping van rioleringen
  • Abonnement kleine herstellingen
  • Glasverzekering

Het kan ook zijn dat de maandelijkse voorschotten voor gas, water en/of elektra (warmte) bij uw servicekosten zijn inbegrepen.

Niet alle servicekosten tellen mee voor huurtoeslag.

Hoogte van de servicekosten

U betaalt als huurder jaarlijks een voorschotbedrag voor de servicekosten. Jaarlijks verstrekt Ons Huis een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten. Indien nodig, passen we de servicekosten op dat moment ook aan, bijvoorbeeld als gewijzigde tarieven van leveranciers daar aanleiding toe geven.

Wijkbeheer

De wijkbeheerder voert meestal de controle op de hierboven genoemde diensten uit. Zo nodig schakelt hij een extern bedrijf in.