Woningruil

Verhuizen door je huurwoning te ruilen met een andere huurder? Dat kan.

Woningruil is een manier om een huurwoning te vinden die je misschien beter past. Als je bij Ons Huis huurt en je wilt met iemand van huurwoning ruilen, dan heb je wel onze toestemming nodig.

Hoe werkt woningruil

  • je moet zelf een ruilpartner vinden.
  • je moet minimaal een jaar in een corporatiewoning hebben gewoond;
  • Woningruil is niet toegestaan als er huurachterstand is of als er sociale klachten zijn. Ook kan dit niet als de woning is aangepast voor gehandicapten;
  • Inkomensgrenzen, leeftijdsvoorwaarden en andere regels blijven gelden. Bij woningruil gelden dezelfde regels als voor een nieuwe verhuring;
  • Woningruil kan niet plaatsvinden als Ons Huis geen gesprek heeft gehad met de ruilpartner. Dit moet een persoonlijk gesprek zijn op het kantoor van Ons Huis;
  • Je kunt de huur pas opzeggen als je van Ons Huis en de andere verhuurder akkoord hebt voor woningruil. Ook hier geldt 1 maand opzegtermijn;
  • Woningruil zien wij als een nieuwe verhuring. Dit betekent dat de huur van de woning opnieuw wordt bepaald. De nieuwe huurder krijgt een nieuw huurcontract;
  • Ons Huis controleert de woning tijdens de aanvraag tot woningruil (vooropname). Als je toestemming krijgt, controleert Ons Huis de woning ook op dag van de officiële woningruil (eindopname);
  • De officiële woningruil (ondertekening huurcontract/sleuteloverdracht) kan alleen plaatsvinden op de eerste van de maand;
  • Als wij vermoeden dat regels worden misbruikt, wordt geen toestemming verleend tot woningruil.

In het klantenportaal vind je onder mijn acties een aanvraagformulier voor woningruil.Geef ook de naam van je ruilpartner en de verhuurder op. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Je moet pas de huur van je woning opzeggen nadat je van ons de bevestiging hebt gekregen dat woningruil door kan gaan.