Wie stelt de huurverhoging vast?

De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. Dit jaar is deze vastgesteld op maximaal 2,3% voor sociale huurwoningen en maximaal 3,3% voor geliberaliseerde woningen. Ons Huis kan vervolgens zelf bepalen hoe ze binnen deze kaders de huur verhoogt. We leggen ons voorstel altijd ter advies voor aan de huurdersorganisatie SHOH.

Aangepaste openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is ons kantoor op dinsdag 31 januari gesloten van 11.45 uur tot 13.30 uur. Dringende reparaties kun je melden via ons algemene telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst helpt je graag. Tot 11.45 uur en na 13.30 uur kun je ons gewoon bereiken.