Wie stelt de huurverhoging vast?

De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. Dit jaar is deze vastgesteld op maximaal 3,1% voor sociale huurwoningen en maximaal 4,1% voor geliberaliseerde woningen. Ons Huis kan vervolgens dan zelf bepalen hoe ze, met deze kaders, de huur verhoogt. We leggen ons voorstel altijd ter advies voor aan de huurdersorganisatie SHOH.

Gerelateerde vragen