Wie stelt de huurverhoging vast?

De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. Dit jaar is deze vastgesteld op maximaal 2,3% voor sociale huurwoningen en maximaal 3,3% voor geliberaliseerde woningen. Ons Huis kan vervolgens zelf bepalen hoe ze binnen deze kaders de huur verhoogt. We leggen ons voorstel altijd ter advies voor aan de huurdersorganisatie SHOH.

Gerelateerde vragen

Aangepaste openingstijden

Op dinsdag 27 september is ons kantoor tot 12 uur geopend. Dringende reparaties kun je na 12 uur melden bij onze storingsdienst via 053 48 48 900. Heb je nog vragen? Bel of mail (info@onshuis.com) gerust!