Wie stelt de huurverhoging vast?

De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. Voor 2024 is deze vastgesteld op maximaal 5,8% voor sociale huurwoningen en maximaal 5,5% voor vrije sector woningen.

Ons Huis kan vervolgens zelf bepalen hoe ze, binnen deze kaders, de huur verhoogt. We leggen ons voorstel altijd ter advies voor aan de huurdersorganisatie SHOH.