Wie stelt de huurverhoging vast?

De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast. Dit jaar is deze vastgesteld op maximaal 2,3% voor sociale huurwoningen en maximaal 3,3% voor geliberaliseerde woningen. Ons Huis kan vervolgens zelf bepalen hoe ze binnen deze kaders de huur verhoogt. We leggen ons voorstel altijd ter advies voor aan de huurdersorganisatie SHOH.

Gerelateerde vragen

Aangepaste openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 27 mei en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) is ons kantoor gesloten. Op dinsdag 14 juni staan we tot 13 uur voor je klaar. Dringende reparaties kun je deze dagen melden via 053 48 48 900. Heb je nog vragen? Bel of mail (info@onshuis.com) gerust!