Welke gegevens moet ik inleveren bij acceptatie van een woning?

Bij de acceptatie van een woning lever je de volgende gegevens in:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
  • De meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier) van de Belastingdienst (niet ouder dan twee jaar). Je kunt deze met je DigiD zelf downloaden via mijnbelastingdienst.nl. Wanneer dit niet lukt, dan kun je het formulier aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. Dit duurt zeker vijf werkdagen.
  • 3 meest recente loonstroken (of 4 weekloonstroken) of 3 meest recente uitkeringsspecificaties.
  • Een prognose van de verlies- en winstrekening van het lopende jaar opgesteld door de accountant.
  • Studenten: bewijs van DUO (recht op studiefinanciering)
  • Studenten: bewijs onderwijsinstelling van inschrijving aan voltijdsstudie
  • Een ondertekende verhuurdersverklaring. Heeft je verhuurder zelf geen geschikt formulier, laat je een standaard verhuurderverklaring invullen.
  • Een verklaring WWB-uitkering. Heb je een bijstandsuitkering en wil je vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan heb je een verklaring WWB-uitkering nodig. In deze verklaring staat dat je meewerkt aan alle verplichtingen die je op grond van de Wet Werk en Bijstand worden opgelegd. Vraag een verklaring aan bij de gemeente Enschede.
  • Woon je buiten Enschede? Lever dan een uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan, met daarop je woonverleden.

Als je vragen hebt over de gegevens die je moet inleveren of als je niet alle gegevens in je bezit hebt, neem dan contact met ons op.