De regels van de warmtewet

Warmtewet
Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is door de overheid in het leven geroepen om huurders te beschermen tegen te hoge energietarieven, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers.

Voor wie?
Wordt uw woning verwarmd met blokverwarming of stadsverwarming? Dan heb je te maken met de Warmtewet. Ons Huis regelt de warmtetoevoer bij blokverwarming en voor enkele complexen de stadsverwarming. Ons Huis is de leverancier van warmte. En de energieleverancier is door Ons Huis gekozen. Huurders van complexen met blokverwarming en stadsverwarming kunnen daarom niet overstappen naar een andere energieleverancier.

De regels van de Warmtewet
In het kort regelt de warmtewet het volgende:

 • Wanneer de warmteleverancier over mag gaan tot afsluiting van warmte;
 • Wanneer er voor de huurder (gebruiker) recht is op compensatie bij een storing;
 • Wat er in de overeenkomst tussen huurders en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening;
 • Wat de rechten en plichten zijn bij het meten van het warmteverbruik;
 • Dat de leverancier niet méér in rekening mag brengen dan de landelijk vastgestelde maximale tarieven.

Voor 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld, welke maximaal in rekening mogen worden gebracht.

 • Een jaarlijks vast bedrag (het vastrecht) van € 281,78 inclusief BTW;
 • Een maximum bedrag per verbruikte gigajoule van € 22,64 inclusief BTW;
 • Een meettarief van € 24,78 inclusief BTW per jaar.

Voor 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld, welke maximaal in rekening mogen worden gebracht.

 • Een jaarlijks vast bedrag (het vastrecht) van € 276,13 inclusief BTW;
 • Een maximum bedrag per verbruikte gigajoule van € 22,66 inclusief BTW;
 • Een meettarief van € 24,97 inclusief BTW per jaar.

Ons Huis verrekent op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze zijn vaak lager dat de maximale tarieven.

Maatregelen Coronavirus!

Maandag 6 april vind je weer nieuwe woningen op onze website. Vanaf dan kun je ook weer reageren op ons aanbod. We werken anders dan je gewend bent. Hoe we nu lege woningen verhuren lees je onder "Het laatste nieuws".

Wij vinden de gezondheid van onze huurders en medewerkers belangrijk. Daarom zijn de deuren van ons kantoor en de wijkkantoren gesloten. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch en digitaal plaats (via 053 48 48 900 en info@onshuis.com). Uitgebreide informatie lees je onder "Het laatste nieuws" of "Corona".