Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Wanneer je de huurverhoging niet betaalt, stuurt Ons Huis je binnen drie maanden na de voorgestelde datum een aangetekende brief om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan moet je zelf de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is geldig, tenzij een partij tegen de uitspraak in beroep gaat bij de rechter.

Let op: Voor het opsturen een bezwaar naar de Huurcommissie betaal je € 25,00. Dit bedrag betaal je vooraf. Als je gelijk krijgt van de Huurcommissie, krijg je dit bedrag terug.