Wat als ik de huurverhoging niet betaal?

Wanneer je de huurverhoging niet betaalt, stuurt Ons Huis je binnen drie maanden na de voorgestelde datum een aangetekende brief om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan moet je zelf de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, tenzij een partij tegen de uitspraak in beroep gaat bij de rechter.

Let op!

De kosten van het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie bedragen € 25,00. Dit bedrag betaal je vooraf. Als je in het gelijk wordt gesteld, ontvang je dit bedrag terug.

Gerelateerde vragen