Met welk % huurverhoging verhoogt Ons Huis haar sociale huurwoningen?

We verhogen dit jaar de huur van onze sociale huurwoningen met 5,4%.