Met welk % huurverhoging verhoogt Ons Huis de vrije sector woningen?

We verhogen dit jaar de huur van onze vrije sector woningen met 5,5%.