Kan ik, net als vorig jaar, weer huurverlaging aanvragen?

Nee, dat kan niet. De Wet eenmalige huurverlaging die in 2021 gold voor huurders met een laag inkomen, komt in 2022 te vervallen. Maar de regels rondom huurtoeslag zijn wel wat veranderd.

Heeft u op basis van uw huishoudinkomen recht op huurtoeslag, maar de rekenhuur is hoger dan de huurtoeslaggrens? Dan kan Ons Huis de kale huur verlagen zodat je alsnog huurtoeslag krijgt. Neem hiervoor contact op met onze woonconsulent Erik Heuver. dat kan via het algemene telefoonnummer 053 48 48 900. Hij bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor huurverlaging.

Aangepaste openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is ons kantoor op dinsdag 31 januari gesloten van 11.45 uur tot 13.30 uur. Dringende reparaties kun je melden via ons algemene telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst helpt je graag. Tot 11.45 uur en na 13.30 uur kun je ons gewoon bereiken.