De verhuurdersheffing is toch komen te vervallen? Waarom wordt mijn huur dan toch verhoogd?

Het geld dat vrijkomt met de verhuurdersheffing wordt de komende jaren geïnvesteerd in ons bezit. Hoe dit precies gebeurt, wordt door de minister en Aedes vastgelegd in prestatieafspraken over investeringen in woningbouw en verduurzaming. De afschaffing van de verhuurdersheffing staat hiermee dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Gerelateerde vragen