De verhuurdersheffing is toch komen te vervallen? Waarom wordt dan toch mijn huur verhoogd?

Het geld dat vrijkomt met de verhuurdersheffing wordt de komende jaren geïnvesteerd in ons bezit. Hoe dit precies gebeurt, wordt door de minister en Aedes vastgelegd in prestatieafspraken over investeringen in woningbouw en verduurzaming. De verlaging van de verhuurdersheffing staat hiermee dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Aangepaste openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is ons kantoor op dinsdag 31 januari gesloten van 11.45 uur tot 13.30 uur. Dringende reparaties kun je melden via ons algemene telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst helpt je graag. Tot 11.45 uur en na 13.30 uur kun je ons gewoon bereiken.