Reparaties aan uw woning - Reparaties aan uw woning

Reparaties aan uw woning

Waar gewoond wordt, gaat wel eens iets kapot en dat kan heel vervelend zijn. Soms gaat het om reparaties die u zelf moet verrichten. In andere gevallen is Ons Huis er verantwoordelijk voor.

U kunt uw reparatieverzoek digitaal doorgeven in uw huurdersportaal.

Wie de reparatie uitvoert

Als huurder bent u verplicht om vooral de binnenkant van uw woning goed te onderhouden en wanneer nodig te repareren. In het Onderhouds ABC staat beschreven wie er verantwoordelijk is voor welke reparatie. Lees dit document eerst door voordat u met Ons Huis contact opneemt.

Betaalt u voor het abonnement Kleine Herstellingen? Dan zullen de werkzaamheden waar het woord ‘abonnement’ achter staat ook door Ons Huis worden uitgevoerd.

Reparatieverzoek doorgeven

Telefonisch of digitaal kunt u uw reparatieverzoek aan ons doorgeven. Soms moet u het reparatieverzoek echter aan andere bedrijven doorgeven.

Klik hieronder op het onderwerp van uw reparatieverzoek voor meer informatie.