Publicaties - Publicaties van Ons Huis

Publicaties

Ons Huis beschouwt haar huurders en relaties als belangrijkste stakeholders. Daarom willen wij respectvol, open en eerlijk met hen communiceren. Wij houden onze huurders en relaties met verschillende publicaties op de hoogte van onze plannen en activiteiten.

Jaarverslag 2015 en 2016

Woningcorporaties staan onder intern toezicht van een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Het externe toezicht wordt uitgevoerd door de minister van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Om dit externe toezicht goed te kunnen uitoefenen, moeten de woningcorporaties onder andere een jaarverslag opstellen. Zo ook Ons Huis.

Het jaarverslag 2016 geeft een uiteenzetting van het door ons gevoerde beleid, de activiteiten en de financiële positie van ons bedrijf. Het jaarverslag geeft naast een terugblik op het jaar ook toekomstgerichte informatie.

Klik hier voor de digitale versie van het jaarverslag 2016

Klik hier voor de digitale versie van het jaarverslag 2015

Visitatierapport

Eind 2014 is Ons Huis gevisiteerd door een visitatiecommissie in uitvoering van de onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys uit Rotterdam. Visitatie vindt verplicht eenmaal per vier jaar plaats. Het is een instrument voor verantwoording over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties.
De resultaten van de visitatie van Ons Huis zijn op 2 februari 2015 gepubliceerd.

Klik hier voor het visitatierapport

Klik hier voor de officiële reactie van Ons Huis op het rapport

Overige publicaties

Overige publicaties zoals ons Ondernemingsplan, de Integriteitscode of de Governancecode kunt u vinden op de pagina Beleid.

Publicaties voor huurders

Publicaties met informatie voor huurders zijn te vinden op de pagina Folders en formulieren.

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens