Wonen zonder overlast - Overlast van uw buren? Dit kunt u melden bij Ons Huis

Wonen zonder overlast

Als u er samen niet uitkomt

In de meeste gevallen lukt het om samen een oplossing te vinden. Als dat niet of niet meer lukt, kunt u uw klacht schriftelijk melden bij Ons Huis. Dit kan door het invullen van onderstaand formulier of door het sturen van een e-mail naar onshuis@onshuis. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

U ontvangt per e-mail direct een kopie van het ingevulde formulier. Na ontvangst van het formulier nemen wij op werkdagen binnen 48 uur contact met u op. Ditzelfde geldt voor ontvangst van u e-mail.

Bij de behandeling van de klacht passen wij altijd het principe van ‘hoor en wederhoor’ toe. Dit betekent dat we contact opnemen met u en de overlast-veroorzaker. We horen beide verhalen aan.

Soms is de volgende stap het plannen van een gesprek tussen u en degene waar u over klaagt. Ons Huis zal zo’n gesprek alleen plannen als u daar mee instemt. Ons Huis leidt dit gesprek en probeert samen tot een oplossing te komen. Tevens maakt Ons Huis een verslag van het gesprek.
Na het gesprek zou de overlast verdwenen moeten zijn. Als dit niet het geval is nemen wij wederom een bemiddelende rol op ons. In die fase kunnen wij echter de gemeente of politie inschakelen. Dan kan zelfs een procedure bij de rechtbank worden gestart. Wij proberen dit echter te voorkomen want soms duurt zo'n procedure maanden en de kosten ervan zijn niet gering.

Het is goed om te weten dat Ons Huis alleen kan bemiddelen als de overlast wordt veroorzaakt door een huurder van Ons Huis. Als u last heeft van een bedrijf, rondhangende jeugd of buren die een woning hebben gekocht, kunnen we u niet altijd helpen. In dat geval kunt u uw klacht bij de gemeente of de politie neerleggen.