Headers_146 Kom jij bij ons werken

Kom jij bij ons werken?

 

Lid Raad van Commissarissen

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn van één van de leden is de Raad van Commissarissen (RvC) van Ons Huis op zoek naar een nieuw lid voor de RvC. De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. Vanuit haar klankbordrol fungeert de RvC als sparringpartner voor de bestuurder in het ontwikkelen van strategisch beleid en in gesprekken over de positionering van de corporatie in het maatschappelijk speelveld. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het bestuur.

Voor Ons Huis zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring, kennis van governance en affiniteit met juridische vraagstukken. In deze profielschets op de website van ERLY tref je nadere informatie aan over Ons Huis, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC. Via deze site kun je ook solliciteren.

Maatregelen corona

Ons kantoor en de wijkkantoren blijven voorlopig gesloten voor vrije inloop. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch (053 48 48 900) en digitaal (info@onshuis.com) plaats óf op afspraak en gepaste afstand. Kom dus niet naar ons kantoor als je geen afspraak hebt. De gezondheid van onze huurders en medewerkers vinden wij namelijk heel belangrijk. Bel of mail gerust als je vragen hebt!