Samenwerken

We geloven dat samenwerken – zowel intern als extern – ons verder brengt. We zoeken actief de samenwerking op met partijen met wie we onze ambities kunnen verwezenlijken. We werken samen met bewoners en partners.

Ons Huis vindt het belangrijk om in gesprek te zijn met zowel haar stakeholders als haar huurders en woningzoekenden. We pikken signalen op, staan open voor verbetering van ons beleid en ons handelen, we halen wensen op en we peilen behoeften en meningen op thema's. Hiermee willen we erachter komen wat onze huurders, woningzoekenden en partners beweegt en wat de verwachtingen zijn over onze maatschappelijke bijdrage.

Met de gemeente Enschede, onze huurdersorganisatie, onze collega-corporaties en hun huurdersorganisaties maken we jaarlijks afspraken. Deze afspraken worden prestatieafspraken genoemd. Ook voor 2019 zijn onlangs afspraken gemaakt.