Missie en visie

Een goed en betaalbaar huis in een buurt die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig is, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan het huisvesten van huishoudens in Enschede.

We zorgen dat mensen goed wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt en richten ons vooral op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. We werken altijd met hart voor onze huurders en woningzoekenden.

De kernwaarden bij de missie van Ons Huis zijn:

Persoonlijk
Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste belanghebbenden. We hebben oog voor onze klanten en communiceren respectvol, open en eerlijk met hen. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar.

Samen
Samen komen we verder dan alleen. We hebben elkaar nodig om te bereiken wat we willen. Dit geldt zowel intern als extern. We waarderen elkaar en onze belanghebbenden.

Betrokken
We zijn in gesprek met onze klant en weten wat er speelt. Daarnaast zijn we betrokken bij Ons Huis en bij elkaar.

Ontwikkelend
Als organisatie zijn we voortdurend in beweging. We durven nieuwe dingen te proberen en handelen met creativiteit. Daarnaast hebben we aandacht voor kennisdeling en persoonlijke groei van onze medewerkers.

De visie die Ons Huis heeft geformuleerd:
We zien onszelf als een organisatie met een maatschappelijke taak. Goed wonen zien wij als een basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. Deze maatschappelijke taak kunnen en willen we niet alleen vervullen. Daarom zoeken we steeds de verbinding, met huurders en andere partijen om ons heen.

 

Strategische koers 2023-2026

De titel van onze nieuwe strategische koers is Ons Huis geeft thuis in de buurt. Dat is waar we voor gaan. We willen een thuis bieden in Enschede aan mensen met lage en middeninkomens. Een thuis is voor ons meer dan een dak boven het hoofd. Een thuis bieden gaat over je thuis voelen. Het gaat over een betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woning in een fijne buurt, waarin je veilig over straat kunt en waar de verbondenheid groot is. We doen ons uiterste best de komende jaren het ‘noaberschap’ terug te brengen in de buurten. We vinden het namelijk belangrijk dat huurders een uitvalsbasis hebben van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom doen we in elke buurt en voor elke huurder wat nodig is. We gedragen ons als een goed ‘noaber’ en bieden maatwerk.

Onze strategische koers vatten we samen in een infographic:

Afbeelding: Praatplaat 15-7-2022 - Klein Canvas
Infographic Koers 2023-2026