Missie en visie

Een goede, betaalbare woning in een aantrekkelijke, veilige en schone buurt, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van huishoudens in Enschede.

Wij zorgen dat mensen goed wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt. Wij richten ons vooral op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. "Wonen doen we samen" is ons motto.

De kernwaarden bij de missie van Ons Huis zijn:

Persoonlijk
Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste belanghebbenden. We hebben oog voor onze klanten en willen respectvol, open en eerlijk met hen communiceren. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar.

Samenwerken
Samen komen we verder dan alleen. We hebben elkaar nodig om te bereiken wat we willen. Dit geldt zowel intern als extern. We waarderen elkaar en onze belanghebbenden.

Betrokken
We zijn in gesprek met de klant en willen weten wat er speelt. Daarnaast zijn we betrokken bij Ons Huis en bij elkaar.

Ontwikkelen
Als organisatie durven we nieuwe dingen te proberen en handelen we met creativiteit. Daarnaast hebben we aandacht voor kennisdeling en persoonlijke groei van onze medewerkers.

De visie die Ons Huis heeft geformuleerd:
Ons Huis heeft na 100 jaar nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol. Goed wonen zien wij als een basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. We zien onszelf als een organisatie met een maatschappelijke taak. Een taak die we niet alleen kunnen en willen vervullen. Samenwerken is wat wij belangrijk vinden.