Missie en visie

Een goede, betaalbare woning in een buurt die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig is, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van huishoudens in Enschede.

Wij zorgen dat mensen goed wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt. Wij richten ons vooral op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. "Wonen doen we samen" is ons motto.

De kernwaarden bij de missie van Ons Huis zijn:

Persoonlijk
Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste belanghebbenden. We hebben oog voor onze klanten en communiceren respectvol, open en eerlijk met hen. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar.

Samen
Samen komen we verder dan alleen. We hebben elkaar nodig om te bereiken wat we willen. Dit geldt zowel intern als extern. We waarderen elkaar en onze belanghebbenden.

Betrokken
We zijn in gesprek met onze klant en weten wat er speelt. Daarnaast zijn we betrokken bij Ons Huis en bij elkaar.

Ontwikkelend
Als organisatie zijn we voortdurend in beweging. We durven nieuwe dingen te proberen en handelen met creativiteit. Daarnaast hebben we aandacht voor kennisdeling en persoonlijke groei van onze medewerkers.

De visie die Ons Huis heeft geformuleerd:
Ons Huis heeft na 100 jaar nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol. Goed wonen zien wij als een basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. We zien onszelf als een organisatie met een maatschappelijke taak. Een taak die we niet alleen kunnen en willen vervullen. Samenwerken is wat wij belangrijk vinden. Dat hebben wij beschreven in ons Strategisch Plan en vertaald naar een infographic.

Afbeelding: Infographic strategisch plan
Infographic strategisch plan

Aangepaste openingstijden

Op dinsdag 27 september is ons kantoor tot 12 uur geopend. Dringende reparaties kun je na 12 uur melden bij onze storingsdienst via 053 48 48 900. Heb je nog vragen? Bel of mail (info@onshuis.com) gerust!