Een klacht melden

We willen graag dat je tevreden bent over ons. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker. Laat het ons in dat geval weten! Dit helpt ons om het in de toekomst beter te doen. Bespreek je ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker zelf. Leidt dat niet tot een oplossing, richt je dan tot de leidinggevende van de medewerker.

Meld je klacht via het klachtenformulier. Dien je jouw klacht liever schriftelijk in, stuur dan je brief naar Ons Huis, Postbus 1305, 7500 BH Enschede.

Een klacht melden

 

Wat doet Ons Huis met jouw klacht?
We nemen een klacht altijd serieus. We slaan jouw klacht op en sturen deze door naar de betrokken medewerker en zijn of haar leidinggevende. De leidinggevende en de betrokken medewerker bespreken jouw klacht en de vervolgstappen. Binnen 3 werkdagen ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Het verdere verloop hangt af van de vervolgstappen. We nemen binnen 7 dagen contact met je op om jouw klacht samen op te lossen. Als de klacht ingewikkelder is, dan hebben we soms meer tijd nodig om tot een oplossing te komen. Maar ook dan nemen we binnen 7 dagen contact met je op om persoonlijk uit te leggen wat we gaan doen. We streven ernaar elke klacht binnen 14 dagen af te handelen.

Ben je niet tevreden met de oplossing, dan kun je een 2e klacht indienen bij de leidinggevende van de klachtbehandelaar. De leidinggevende neemt vervolgens jouw klacht in behandeling. En nodigt je uit voor een gesprek als je dat wilt. De leidinggevende antwoordt binnen tien werkdagen nadat je jouw klacht voor de tweede keer indiende.

Ben je met dit antwoord nog steeds niet tevreden, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie, de rechter of de huurcommissie.

Onafhankelijke klachtencommissie
We doen er alles aan om je klacht te verhelpen, maar het kan gebeuren dat je met Ons Huis niet tot een passende oplossing komt. Meld in dat geval jouw klacht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente. Dit is een onafhankelijke organisatie. Bij deze organisatie zijn een aantal woningcorporaties uit Twente aangesloten, waaronder Ons Huis. Bij een klacht over de dienstverlening beoordeelt de Klachtencommissie of Ons Huis juist heeft gehandeld. Vervolgens brengt zij advies uit aan Ons Huis.

Dus... heb je een klacht en kom je met de medewerker en daarna met de leidinggevende van de medewerker van Ons Huis niet tot een oplossing? Dien dan jouw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Op de website van Klachtencommissie Woningcorporaties Twente download je het klachtenformulier. Daar lees je ook meer over het melden van een klacht.

Rechter
In plaats van aan de klachtencommissie kun je jouw klacht ook voorleggen aan de rechter. Over het algemeen zijn hier kosten aan verbonden. Bovendien geldt dat een klacht die aan de rechter is voorgelegd niet meer behandeld wordt door de Klachtencommissie. Andersom kan dit wel.  

Huurcommissie
Ben je het niet eens met Ons Huis over jouw huurprijs, de omvang van de servicekosten of vind je dat er onderhoudsgebreken aan jouw woning zijn? En komen we er samen niet uit? Dan kun je in plaats van de klachtencommissie, de huurcommissie inschakelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Overlast
Meld hier woongerelateerde klachten.