Een klacht melden

We willen graag dat je tevreden bent over Ons Huis. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker. Laat het ons in dat geval weten! Dit helpt ons om het in de toekomst beter te doen.

Bespreek je ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker zelf. Leidt dat niet tot een oplossing, richt je dan tot het afdelingshoofd.

Een klacht melden

Onafhankelijke klachtencommissie
We doen er alles aan om je klacht te verhelpen, maar het kan gebeuren dat je met Ons Huis niet tot een passende oplossing komt. In dat geval meld je jouw klacht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente. Dit is een onafhankelijke organisatie waarbij een aantal woningcorporaties uit Twente zijn aangesloten, waaronder Ons Huis.

Heb je een klacht en kom je met de medewerker en de manager van de afdeling van Ons Huis niet tot een oplossing? Dien dan jouw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Op de website van Klachtencommissie Woningcorporaties Twente download je het klachtenformulier. Hier lees je ook meer informatie over het melden van een klacht.

Overlast
Meld hier woongerelateerde klachten.

Maatregelen corona

Ons kantoor en de wijkkantoren blijven voorlopig gesloten voor vrije inloop. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch (053 48 48 900) en digitaal (info@onshuis.com) plaats óf op afspraak en gepaste afstand. Kom dus niet naar ons kantoor als je geen afspraak hebt. De gezondheid van onze huurders en medewerkers vinden wij namelijk heel belangrijk. Bel of mail gerust als je vragen hebt!