Organisatie

Woningcorporatie Ons Huis is opgericht op 1 september 1911 als R.K. Bouwvereniging Ons Huis. Dit was op initiatief van de R.K. Arbeidersvereniging en het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actie. De woonomstandigheden waren toen voor velen heel slecht. De overheid hanteerde niet of nauwelijks regels voor het bouwen van woningen. Het gevolg was dan ook dat grote delen van de bevolking slecht woonde. Een aantal mensen, onder wie Alphons Ariëns, toenmalig kapelaan van de Jacobusparochie, begreep dat het zo niet verder kon: sociale woningbouw was hard nodig. In de eerste statuten van R.K. Woningstichting Ons Huis staat dat men goede woningen wil stichten om zo de mensen een beter bestaan te kunnen bieden. Toen al was het motto ‘wonen doen we samen’ een belangrijk uitgangspunt voor Ons Huis.

Ons uitgangspunt
Er is veel gebeurd sinds 1911 en er hebben talloze veranderingen plaatsgevonden. Een aantal zaken is ook hetzelfde gebleven. Zorg voor de medemens is nog steeds een belangrijke drijfveer. Inmiddels bezit Ons Huis verspreid over Enschede ruim 5.000 woningen, waarin wij zo'n 12.000 mensen huisvesten.

Onze benadering
Wij kiezen voor een persoonlijke benadering en vinden het van belang dat wij onze klanten kennen en zij ons. Wij willen aanspreekbaar en benaderbaar zijn voor onze klanten en waar mogelijk maatwerk leveren. Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste stakeholders en willen respectvol, open en eerlijk met hen communiceren. Duidelijk zijn over wat onze klanten van ons mogen verwachten en aan deze verwachtingen voldoen.

Maatregelen corona

Helaas blijven ons kantoor en de wijkkantoren zeker tot 9 februari gesloten. Wij kiezen hiervoor omdat de gezondheid van onze huurders en medewerkers erg belangrijk voor ons is. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch (053 48 48 900) en digitaal (info@onshuis.com) plaats. Op dit moment voeren we alleen spoedreparaties uit. Deze kun je telefonisch melden. Ons portaal staat tijdelijk uit voor het melden van reparaties. Bel of mail gerust als je vragen hebt of kijk op informatie corona (COVID-19).