Organisatie

Woningcorporatie Ons Huis is opgericht op 1 september 1911 als R.K. Bouwvereniging Ons Huis. Dit was op initiatief van de R.K. Arbeidersvereniging en het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actie. De woonomstandigheden waren toen voor velen heel slecht. De overheid hanteerde niet of nauwelijks regels voor het bouwen van woningen. Het gevolg was dan ook dat grote delen van de bevolking slecht woonde. Een aantal mensen, onder wie Alphons Ariëns, toenmalig kapelaan van de Jacobusparochie, begreep dat het zo niet verder kon: sociale woningbouw was hard nodig! In de eerste statuten van R.K. Woningstichting Ons Huis staat dat men 'goede woningen wil stichten om zo de mensen een beter bestaan te kunnen bieden'.

Ons uitgangspunt
Sinds 1911 is veel gebeurd en talloze veranderingen hebben plaatsgevonden. Sommige dingen zijn ook hetzelfde gebleven. De zorg voor de medemens is bijvoorbeeld nog steeds een belangrijke drijfveer voor ons. Inmiddels bezit Ons Huis ruim 5.000 woningen verspreid over Enschede, waarin wij zo'n 12.000 mensen een thuis bieden.

Onze benadering
Wij kiezen voor een persoonlijke benadering en vinden het belangrijk dat wij onze klanten kennen en zij ons. We zijn zichtbaar en benaderbaar en gaan actief met onze klanten in gesprek. Waar mogelijk leveren we maatwerk. Onze klanten zijn onze belangrijkste stakeholders en we communiceren open en eerlijk met ze. Dat betekent dat we duidelijk zijn over wat onze klanten van ons mogen verwachten én dat we aan deze verwachtingen voldoen.

Storing iDEAL. Het is weer tijd om de huur van juli te betalen. Helaas werkt iDEAL nu niet. Betaal je jouw huur altijd via iDEAL? Maak de huur van juli deze keer dan handmatig over. Bedankt voor je hulp en onze excuses voor het ongemak.