Afbeelding: foto Yolanda bij Arienstate

Zorgcomplex Ariënsstaete aardgasvrij

11 juni 2021

Zorgcomplex Ariënsstaete van Liberein aardgasvrij door aansluiting op warmtenet | Sinds 11 maart jl. verwarmen de bewoners van de 210 appartementen in zorgcomplex Ariënsstaete in Enschede hun woning met duurzame warmte van Ennatuurlijk. De instelling is nu in één klap aardgasvrij. De overstap naar warmte werd mogelijk gemaakt dankzij een nauwe samenwerking tussen zorginstelling Liberein, woningcorporatie Ons Huis, warmtebedrijf Ennatuurlijk en de bewoners.

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan. “Ook wij willen de wereld een stukje beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen”, vertelt Martin Bijker, directeur Bedrijfsvoering bij Liberein. “Daarom zijn we druk bezig met het verduurzamen en energiezuinig maken van onze zeven vestigingen. Dat we Ariënsstaete als eerste vestiging van het gas konden halen, was niet gepland. Ennatuurlijk ging het warmtenet in Enschede uitbreiden en de nieuwe warmteleiding passeerde de voordeur van het gebouw. Ik ben er trots op dat we dit samen met vastgoedbeheerder Ons Huis en onze bewoners konden oppakken.” Op 11 maart ging de knop om. “Dat hebben we samen met bewoners en medewerkers passend gevierd met koffie en een groen gebakje.”

Flinke stap
Woningcorporatie Ons Huis is door heel Enschede bezig met de verduurzaming van vastgoed.  Directeur-bestuurder Yolanda Winkelhorst: “Wij willen naar een woningvoorraad die CO2-neutraal en aardgasloos is. Dan is de kans om een complex zoals Ariënsstaete aan te sluiten op het warmtenet de moeite van het onderzoeken waard. Vanuit Ons Huis hebben we samen met Liberein gekeken onder welke voorwaarden een aansluiting op het warmtenet haalbaar zou zijn en wat we daarin belangrijk vinden. Voor de bewoner mocht het niet duurder worden, en het comfort moest gegarandeerd zijn. Ook de bewoners van de zorgappartementen moesten instemmen. Daarnaast wilden we dat de overstap een flinke stap in duurzaamheid zou betekenen. Aan al die voorwaarden is voldaan.”

Voortouw
We zijn heel dankbaar dat Ons Huis en Liberein, net als de gemeente Enschede, het voortouw nemen in de transitie naar fossielvrij, stelt Suzanne Sweerman, commercieel directeur bij Ennatuurlijk. “In Enschede ligt het duurzaamste warmtenet van Nederland. Via het net leveren we al duurzame warmte van afvalenergiebedrijf Twence aan 8.500 woningen en een groot aantal bedrijfspanden. Met de aansluiting van zorgcomplex Ariënsstaete konden we samen Enschede (en dus ook Nederland) opnieuw een beetje duurzamer maken. Daarnaast zijn we blij met een zorginstelling als klant. Ennatuurlijk is 80% eigendom van PGEM die de pensioenen voor zorgmedewerkers beheert en uitvoert. Een deel van de inkomsten uit de warmtelevering gaat naar het pensioenfonds. Zo is de cirkel rond.”