Afbeelding: Groepsfoto - woningcorporaties

We blijven samenwerken met 'Scoren in de wijk'

7 november 2022

Met vijf handtekeningen is het rond: het convenant ‘Scoren met elkaar 2023-2025’. Niet alleen Ons Huis blijft samenwerken met FC Twente, scoren in de wijk. Ook woningcorporaties Domijn, Welbions en WBO Wonen verlengen de samenwerking voor een leefbaar Twente en kansengelijkheid. 

Het ondertekenen vond afgelopen zondag plaats in het stadion van FC Twente, voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente - Go Ahead Eagles. In het convenant is afgesproken om de komende jaren een mix van individuele en groepsgerichte projecten en activiteiten uit te voeren op het gebied van sport, leefbaarheid, bewonersparticipatie en het reduceren van woonlastenarmoede. De activiteiten stimuleren en helpen huurders van de woningcorporaties om zelf de regie te nemen en een bijdrage te leveren aan een betere woon- en leefomgeving.

Noaberschap in Enschede, Hengelo en Oldenzaal

Met verschillende projecten en met hulp van de faciliteiten en spelers van FC Twente zet de stichting FC Twente, scoren in de wijk zich in voor kansengelijkheid in de regio Twente. Zo geeft ze invulling aan één van haar kernwaarden: noaberschap.

Met vele maatschappelijke partners zetten de partijen zich al jaren actief in voor bewoners uit de gemeenten. Dat doen ze met projecten als Supporter van Elkaar, FC Twente Cup, Gezonde Voetbalcursus, Heya de Keu!, Passend Sporten en Anders Inburgeren. Onder het motto ‘Voetbal is van het volk en elk mens verdient een kans om te scoren’ willen de partijen graag in geselecteerde ‘supportwijken’ samen met lokale organisaties en bewoners in deze wijken een bijdrage leveren aan leefbare wijken en buurten. Dit alles onder de vlag van FC Twente.