Afbeelding: visitatierapport quote

Visitatie 2019-2022

21 november 2023

Het rapport van de visitatie is binnen. Eens in de 4 jaar moet een woningcorporatie zich laten visiteren. Dit jaar was Ons Huis weer aan de beurt. Pentascope beoordeelde als onafhankelijk en gekwalificeerd visitatiebureau de maatschappelijke prestaties van onze corporatie tussen 2019 en 2022.

Waardering visitatiecommissie: naar behoren

De resultaten benadrukken de positieve ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Deze is zichtbaar in onze organisatie en in de buitenwereld. Zeker de laatste 2 jaar staan de geleverde resultaten in verhouding tot onze opgaven. Daar zijn we ontzettend trots op. Uit het rapport blijkt ook dat huurders en partners ons zien als een gewaardeerde samenwerkingspartner.

We herkennen ons in de benoemde aanmoedigings- en aandachtspunten. De komende jaren gaan we met deze punten aan de slag.

Het volledige visitatierapport

Wil je meer weten over onze visitatie? Lees het volledige visitatierapport of bekijk alleen de infographic.

Op dinsdag 25 juni zijn we vanaf 13 uur in onze wijken te vinden. Ons kantoor bezoeken of bellen kan die dag tot 13 uur. Spoedreparaties kun je uiteraard wel melden via het telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst staat je graag te woord.