Afbeelding: Renovatiedeal Twente
Foto: Koos Mavrakis, i.o.v. gemeente Enschede

Renovatiedeal Twente: minder energiearmoede door versnelling verduurzaming

20 maart 2024

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo gaan met elkaar aan de slag om energiearmoede terug te dringen. Hiervoor hebben zij woensdag 20 maart de intentieovereenkomst Renovatiedeal Twente ondertekend, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Renovatiedeal richt zich op een industriële en collectieve verduurzamingsaanpak, die wordt opgezet samen met bewoners. Hierdoor moet de renovatie van woningen sneller gaan en kunnen inwoners dus ook sneller profiteren van voordelen zoals een prettigere woning en een lagere energierekening.

De Renovatiedeal Twente is erop gericht om tot 2030 in totaal 7.000 huur- en koopwoningen te verduurzamen in Almelo, Enschede en Hengelo. Dit zou een halvering betekenen van het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede. Volgens een onderzoek van TNO lijden naar schatting 14.000 inwoners in de Twentse steden aan energiearmoede; een laag inkomen maar een hoge energierekening, vaak vooral veroorzaakt door een slecht geïsoleerd huis.

Demissionair minister Hugo de Jonge ziet grote waarde in het samenwerkingsverband in Twente: "Ik ben blij dat ik woensdag in Twente deze eerste Renovatiedeal kan ondertekenen. Dit soort initiatieven helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen. Daarom zal ik in heel Nederland op zoek gaan naar kansrijke samenwerkingsverbanden, zodat we in alle regio's de verduurzaming kunnen versnellen en energiearmoede aan kunnen pakken."

Integrale aanpak bij verduurzaming

Maatregelen uit de Renovatiedeal omvatten het verbeteren van isolatie, het herstellen van de bouwkundige staat van de woningen en het gereedmaken voor aardgasvrij wonen. De gemeenten ondersteunen inwoners bij het makkelijker maken van de verduurzaming door integraal te bekijken wat nodig is in de wijk. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld duidelijkheid geven over de mogelijkheid om op een collectieve warmtevoorziening over te stappen en kunnen bewoners hulp bieden bij het aanvragen van subsidieregelingen zoals de ISDE en de rentevrije financiering via het Nationaal Warmtefonds.

Naast de ondersteuning voor inwoners, zorgt de renovatiedeal voor bundeling van processen en werkwijzen van maatregelen en renovaties. Een belangrijk onderdeel hiervan is het collectief in de markt zetten van aanbestedingen en de markt de gelegenheid te geven om op te schalen. Daardoor kunnen meer huishoudens geholpen worden om uit de energiearmoede te komen.

De samenwerking start in 2024 en 2025 met pilotprojecten in alle deelnemende gemeenten. In Almelo gaat dat onder andere in de Aalderinkshoek gebeuren, voor Enschede en Hengelo volgen de locaties later dit kwartaal. Op basis van de evaluatie van de ervaringen in deze drie straten komen er nadere afspraken voor verdere opschaling voor de periode 2026-2030.

7.000 woningen verduurzamen

Woningbouwcorporaties gaan verder met het verduurzamen van hun eigen huurwoningen. Eric Markvoort, bestuurder van woningcorporatie Welbions, licht namens de corporaties toe: “Verduurzamen en daarmee (ook) de lasten beperken is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. En dat kunnen we niet alleen! Door deze Renovatiedeal kunnen we als samenwerkende partners nog meer woningen verduurzamen. En daarmee de energiearmoede nog beter bestrijden. Als corporaties trekken we hierin graag samen op met de partners.”

Vernieuwende aanpak gericht op samenwerking

“De Renovatiedeal Twente is geïnspireerd op de doelstellingen van de Twentse Ontzorg Financiering”, legt wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede namens de deelnemende gemeenten uit: “Daar is de Renovatiedeal Twente uit voortgekomen. Ons doel is een ontzorgingsaanbod te bieden aan onze inwoners die te maken hebben met energiearmoede. Met deze vernieuwende aanpak gaan we samen met het Programma Verbouwstromen verkennen wat de mogelijkheden zijn om renovaties van huur- en koopwoningen samen te brengen onder één of meerdere industriële en programmatische verbouwstromen, waarmee we verder vooruitplannen zodat we de bewoners meer zekerheid kunnen bieden. Dit biedt ook kansen voor gezamenlijke aanbestedingen en innovatieve werkwijzen. Wat kan helpen bij kostenbeheersing en opschaling.”

Storing iDEAL. Het is weer tijd om de huur van juli te betalen. Helaas werkt iDEAL nu niet. Betaal je jouw huur altijd via iDEAL? Maak de huur van juli deze keer dan handmatig over. Bedankt voor je hulp en onze excuses voor het ongemak.