Afbeelding: Logo_Woonbond

Rapportage wervingsonderzoek SHOH

21 november 2017

De Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) behartigt de belangen van huurders van Ons Huis in Enschede en zoekt nu versterking. De SHOH heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) gevraagd haar te adviseren en te ondersteunen in dit proces. Onderdeel van de werving is een enquête onder alle huurders van Ons Huis in Enschede. De onderzoeksvragen van de enquête zijn: 

  • Wat speelt er bij de achterban van de SHOH? 
  • Hebben huurders belangstelling voor deelname aan de SHOH?

Respons
Het WKA heeft in overleg met de SHOH een digitale enquête opgesteld. Huurders zijn met een brief uitgenodigd om de enquête in te vullen. 452 huurders hebben de enquête ingevuld. De respons is daarmee ruim 11 procent. Door het grote aantal huurders dat heeft deelgenomen ontstaat een betrouwbaar beeld van de mening van huurders van Ons Huis. Een deel van de vragen is ook aan huurders elders in het land gesteld. De uitkomsten worden waar mogelijk vergeleken met die van de referentiegroep.

Lees de hele rapportage

Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 25 mei zijn we vanaf 12 uur telefonisch niet bereikbaar. Ons kantoor is wel geopend!

 

Op maandag 29 mei - 2e pinksterdag - is ons kantoor gesloten. Deze dag kun je alleen spoedreparaties doorgeven via 053 48 48 900. Onze storingsdienst helpt je graag. We wensen je een fijn pinksterweekend!