Afbeelding: Logo_Woonbond

Rapportage wervingsonderzoek SHOH

21 november 2017

De Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) behartigt de belangen van huurders van Ons Huis in Enschede en zoekt nu versterking. De SHOH heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) gevraagd haar te adviseren en te ondersteunen in dit proces. Onderdeel van de werving is een enquête onder alle huurders van Ons Huis in Enschede. De onderzoeksvragen van de enquête zijn: 

  • Wat speelt er bij de achterban van de SHOH? 
  • Hebben huurders belangstelling voor deelname aan de SHOH?

Respons
Het WKA heeft in overleg met de SHOH een digitale enquête opgesteld. Huurders zijn met een brief uitgenodigd om de enquête in te vullen. 452 huurders hebben de enquête ingevuld. De respons is daarmee ruim 11 procent. Door het grote aantal huurders dat heeft deelgenomen ontstaat een betrouwbaar beeld van de mening van huurders van Ons Huis. Een deel van de vragen is ook aan huurders elders in het land gesteld. De uitkomsten worden waar mogelijk vergeleken met die van de referentiegroep.

Lees de hele rapportage

Maatregelen Coronavirus!

Maandag 6 april vind je weer nieuwe woningen op onze website. Vanaf dan kun je ook weer reageren op ons aanbod. We werken anders dan je gewend bent. Hoe we nu lege woningen verhuren lees je onder "Het laatste nieuws".

Wij vinden de gezondheid van onze huurders en medewerkers belangrijk. Daarom zijn de deuren van ons kantoor en de wijkkantoren gesloten. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch en digitaal plaats (via 053 48 48 900 en info@onshuis.com). Uitgebreide informatie lees je onder "Het laatste nieuws" of "Corona".