Afbeelding: Maquette1

Ons Huis start met herstructurering Oost Boswinkel

7 december 2021

Ons Huis gaat in Oost Boswinkel 281 huizen bouwen. Met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst geven Ons Huis en de Gemeente Enschede het startsein voor de herstructurering in de wijk die een tuinstedelijk karakter krijgt. Het plan voorziet naast sociale huurwoningen ook in 44 koopwoningen. De sloop en nieuwbouw wordt in twee fasen uitgevoerd. De start van de nieuwbouw staat gepland begin 2023.

Het plan

In Oost Boswinkel verrijzen straks 281 nieuwe huizen. Het plan voorziet in 237 sociale huurwoningen en 44 koopwoningen. In beide segmenten is sprake van een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Dit plan is van belang voor een kwalitatief betere woningvoorraad in een toekomstbestendige wijk, waarbij bewoners beschikken over een goed geïsoleerde energiezuinige woning. Binnen het plan worden diverse doelgroepen bediend om zo de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen en houden. Yolanda Winkelhorst, directeur bestuurder bij Ons Huis, is blij dat het project nu eindelijk van start gaat: “Er was lange tijd onduidelijkheid. Dat was niet prettig voor de bewoners, woningzoekenden en de buurt. Ik ben blij dat we nu naar buiten kunnen met de plannen. De extra tijd is gebruikt om het aantal woningen af te stemmen op de huidige woningmarkt. De gemeente heeft hierin constructief meegedacht, waardoor er 30 extra huurwoningen zijn gepland ten opzichte van de oude plannen. Een compliment bovendien voor de stedenbouwkundige die dit heeft ingepast, met behoud van het groene karakter.”

Een groene wijk

Oost Boswinkel wordt een groene wijk, in het plan is veel aandacht voor Flora en Fauna. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de groene woonomgeving. Er komen onder andere wadi’s met speeltoestellen. Wadi’s hebben een belangrijke functie in het tegengaan van wateroverlast in het gebied.

De bestemmingsplanprocedure

Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door de realisatieovereenkomst met Ons Huis kan de gemeente nu de bestemmingsplanprocedure starten.

Planning

De leefbaarheid in Oost Boswinkel stond 10 jaar geleden sterk onder druk. Daarom is destijds besloten tot een grondige herstructurering van de wijk. Een paar jaar geleden werd een deel van de wijk al aangepakt. Met de sloop van de woningen van Ons Huis vanaf oktober 2022, start de tweede fase van de herstructurering. De start van de nieuwbouw staat gepland voor begin 2023 en medio 2025 is het project in zijn geheel bewoond.