Afbeelding: boswinkel

Ons Huis en gemeente bereiken akkoord over herstructurering Oost Boswinkel

26 oktober 2017

De herstructurering van Oost Boswinkel gaat een nieuwe fase in door de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Ons Huis en de gemeente. Belangrijk aspect bij de verdere uitwerking van de SOK is de actieve betrokkenheid van terugkeerders en nieuwe bewoners. Nadat de SOK op 4 juli is besproken in de stadsdeelcommissie West, ondertekenen Peter Winterman, directeur van Ons Huis en wethouder Patrick Welman de SOK op 20 november aanstaande.

Belangrijkste uitgangspunten van de SOK

  • Ons Huis bouwt circa 250 sociale huurwoningen terug. De woningcorporatie sloopt hiervoor 384 woningen, bestaande uit flats en eengezinswoningen;
  • Ons Huis bouwt levensloopbestendige woningen terug, waarbij energieneutraliteit en woningen zonder gasaansluiting het streven is.
  • de woningcorporatie bouwt zowel grondgebonden woningen als appartementen terug.
  • de gemeente is verantwoordelijk voor de herstructurering van de openbare ruimte, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk de wegenstructuur en de huidige bomen te handhaven.

Participatie
Ons Huis betrekt de bewoners, terugkeerders, potentiële nieuwe bewoners, maar ook de bewonerscommissie en de wijkraad actief bij dit intensieve proces. Samen met deze groepen en een nog te kiezen stedenbouwkundig bureau maakt Ons Huis een stedenbouwkundig plan voor een nieuwe, toekomstbestendige buurt.

Sociaal Plan
De sloop van de 384 woningen start over circa 3,5 jaar. Een deel van de bewoners van de eengezinswoningen zijn inmiddels vertrokken uit de wijk met behulp van een Sociaal Plan met een herhuisvestingsvergoeding. Voor de grote groep bewoners van de flats start een Sociaal Plan vanaf 1 januari 2018. Dit betreft zo’n 250 huishoudens die op zoek moeten naar vervangende woonruimte/geherhuisvest moeten worden.

Planning

  • In een open planproces een voorlopig ontwerp en stedenbouwkundig ontwerp opstellen vanaf november 2017;
  • start Sociaal Plan voor de bewoners van de flats, 1 januari 2018;
  • vaststellen Realisatieovereenkomst oktober  2018;
  • procedure bestemmingsplan vanaf november 2018;
  • start sloop 384 woningen vanaf 2021;
  • start vervangende nieuwbouw van 2022 t/m 2024.