Afbeelding: Impressie Ledeboer

Ongeveer 120 woningen op Ledeboer – groene stadstuin TEX

29 november 2021

Ons Huis en Dura Vermeer Bouw Hengelo ontwikkelen en bouwen samen ongeveer 120 woningen op Ledeboer, naast het stadscentrum, tussen de Ledeboerstraat en de Spelbergweg. Samen met de gemeente Enschede en Dura Vermeer Bouw Hengelo maakt Ons Huis van de locatie een stadstuin. De start van de bouw staat gepland in 2022.

De groene stadstuin TEX

Ledeboer wordt een nieuwe kwalitatief hoogwaardige woonbuurt die plaats biedt aan circa 52 sociale huurwoningen (38 appartementen en 14 beneden- en bovenwoningen), 60 koopappartementen en 8 koopwoningen. Van ontwerp en uitstraling tot aan veiligheid en natuur, overal is aan gedacht in dit nieuwe plan, wat straks verder gaat onder de naam TEX – Buitengewoon. Ledeboer wordt een stadspark, gericht op een duurzame en groene toekomst, waarbij echt samen leven centraal staat. Het concept en de omgeving stimuleren diversiteit en ontmoeten door bijvoorbeeld een centrale binnentuin en verschillende type woningen. Er komen bijzondere bomen, bijzondere entrees en het wordt hernieuwd samenleven, noaberschap. Door Ledeboer wordt een substantieel en gevarieerd woningaanbod toegevoegd in het centrum. Het is daarnaast het eerste project in de Boulevardzone waar de schop volgend jaar de grond in gaat.

Yolanda Winkelhorst, directeurbestuurder van Ons Huis, is blij met dit nieuwe stukje Groene Stad: “Het Ledeboer wordt een aantrekkelijk woongebied met aardgasloze en bijna energieneutrale woningen voor verschillende doelgroepen, maar met name 1- en 2- persoonshuishoudens. Door de goede samenwerking met de Gemeente Enschede en Dura Vermeer gaat dit project nu voortvarend van start.”

De bestemmingsplanprocedure

Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelende partners kan de gemeente het bestemmingsplan op 3 december ter visie leggen. Ledeboer is een van de deelprojecten waarvoor de gemeente subsidie heeft gekregen uit Woningbouwimpuls. Dit woonconcept is natuur inclusief, klimaat adaptief en circulair.

De planning

De start van de bouw staat gepland voor het derde kwartaal van 2022 en de exploitatie van alle woningen vanaf het tweede kwartaal van 2024. De samenwerkende partners kiezen bij dit project voor gelijktijdige oplevering. De bouw van de toren met koopappartementen is maatgevend in de uitvoeringsplanning.

Op dinsdag 25 juni zijn we vanaf 13 uur in onze wijken te vinden. Ons kantoor bezoeken of bellen kan die dag tot 13 uur. Spoedreparaties kun je uiteraard wel melden via het telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst staat je graag te woord.