Afbeelding: Host City

Innovatief Host City concept voor betaalbare woningbouw in Enschede

6 maart 2024

In Enschede zet Ons Huis samen met gemeente Enschede, het Rijk, SJHT, Vechtdal Wonen, Domijn en De Woonplaats weer stappen richting het toevoegen van betaalbare woningen. Deze breed gedragen samenwerking leidde tot een nieuw initiatief genaamd Host City. Dit initiatief heeft als doel betaalbare woningbouw te versnellen, een stroom van verplaatsbare woningen op gang te brengen en modulaire fabrieksmatige productie stimuleren. Onder het mom van Host City worden er in totaal 300 - 500 woningen aan Enschede toegevoegd.

De gemeente gaat tot 2028, deels samen met de Enschedese woningbouwcorporaties, 300 modulaire woningen toevoegen aan de voorraad. Dit gebeurt binnen bestaande woningbouwplannen. En verdeeld over verschillende locaties in de stad. Het Eschmarkerveld is een van deze potentiële locaties. Daarnaast wordt er tussen 2026 en 2060 ruimte in de stad gecreëerd om gefaseerd 200 verplaatsbare sociale huurwoningen te plaatsen. Deze woningen, afkomstig van andere locaties in Nederland, worden tijdelijk vergund en voldoen aan dezelfde eisen als permanente woningen. Het gaat om woningen die op basis van een tijdelijke vergunning elders zijn geplaatst, daar niet kunnen blijven en zodoende in Enschede geplaatst kunnen worden. Het beheer van de woningen wordt opgepakt door de Enschedese woningbouwcorporaties.

Versnelling woningbouwprojecten

De gemeente wijst vier nader te bepalen locaties aan waar ruimte wordt gecreëerd voor 50 verplaatsbare woningen van elders. Deze locaties kunnen gedurende het Host City project wijzigen, als er bijvoorbeeld in een plangebied permanente invulling aan een plek gegeven kan worden. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds zorgt het voor een versnelling van bestaande woningbouwprojecten. Anderzijds brengt het een stroom aan modulaire productie op gang, die vaak achterblijft vanwege het gebrek aan geschikte locaties. Modulaire en herplaatsbare woningen worden gezien als een belangrijk middel om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen.

Financiële bijdrage komt ten goede aan woningbouwprojecten

In ruil voor deelname aan dit project ontvangt Enschede een financiële bijdrage van het Rijk van €8.600.000,--. In Enschede gaat het om locaties die toch al ontwikkeld worden voor woningbouw. Het Rijk, de betrokken woningbouwcorporaties en de gemeente hebben gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze overeenkomst, met een looptijd tot 2060, biedt flexibiliteit voor aanpassingen in geval van veranderende vraag en aanbod op de woningmarkt.

Storing iDEAL. Het is weer tijd om de huur van juli te betalen. Helaas werkt iDEAL nu niet. Betaal je jouw huur altijd via iDEAL? Maak de huur van juli deze keer dan handmatig over. Bedankt voor je hulp en onze excuses voor het ongemak.