windmolen

Gasloos: iedereen komt aan de beurt

13 juni 2018

Heel Nederland praat erover. Nederland moet van het gas af en echt iedereen komt aan de beurt. Ook Ons Huis staat voor een grote opgave. Onze ruim 5.000 woningen zouden in 2050 allemaal gasloos moeten zijn. Hoe we dat precies gaan aanpakken weten we nog niet. We onderzoeken nu de mogelijkheden.

De situatie in Nederland
Ruim 95 procent van de woningen en gebouwen wordt verwarmd met Gronings gas. Dat zijn 7,7 miljoen woningen en 0,6 miljoen bedrijfspanden. De 5.000 woningen van Ons Huis vormen dus maar een heel klein onderdeel van deze gigantische opgave waar Nederland voor staat.

Het kabinet heeft besloten dat we in 2030 de gaskraan in Groningen dicht draaien. En in het Klimaatakkoord van Parijs is de ambitie uitgesproken om in 2050 als Nederlandse samenleving volledig CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot dan nul is. Al het CO2 dat we toch uitstoten, moeten we compenseren.

Het project
Voordat we helemaal van het gas af kunnen, moeten we plannen maken over hoe we dit gaan aanpakken. Iedere gemeente in Nederland is hiermee bezig. In 2021 moet iedere gemeente een plan klaar hebben waarin per wijk staat aangegeven wat de warmtebron wordt en per wanneer het gasnet wordt afgesloten.

In grote en middelgrote steden zullen in veel wijken warmtenetten aangelegd worden om het aardgas te vervangen. Nieuwbouwwijken zullen vaak volledig elektrisch worden, ook voor de warmtevoorziening. Het gaat dan meestal om een combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen.

Heel Nederland telt 380 gemeenten, met daarin 12.000 wijken. Iedere wijk is anders. Voor iedere wijk moet een plan geschreven worden. Dus het is een enorm project.

Ons Huis en gasloos
Ons Huis is al begonnen met het verduurzamen van haar woningen. Ook leveren we alle nieuwbouwwoningen volledig gasloos op. Ook bij grootschalige renovatieprojecten houden we hier nu al rekening mee. Bijvoorbeeld bij de verbouwing en renovatie van De Fabrieksschool. De 9 lofts zijn allemaal gasloos. En ook de 160 appartementen aan de Hertmebrink zijn na de grootschalige renovatie helemaal gasloos.

 

Bron: routekaart gasloos wonen www.milieudefensie.nl/actueel/routekaart-gasloos-wonen

 

Op dinsdag 25 juni zijn we vanaf 13 uur in onze wijken te vinden. Ons kantoor bezoeken of bellen kan die dag tot 13 uur. Spoedreparaties kun je uiteraard wel melden via het telefoonnummer 053 48 48 900. Onze storingsdienst staat je graag te woord.