Afbeelding: enschede_16

Enschedese corporaties willen 2.000 sociale huurwoningen bijbouwen

3 juni 2022

De vijf Enschedese woningcorporaties - waaronder wij - hebben samen de ambitie om de komende 10 jaar 2.000 sociale huurwoningen bij te bouwen in de stad. We doen dit aanbod aan de gemeente om zo actief een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort én de druk op de sociale huurmarkt te verlagen. Daarnaast willen we op deze manier een bijdrage leveren aan de plannen van de gemeente Enschede, die in dezelfde periode in totaal 9.300 woningen toe wil voegen aan de stad. Met het uitspreken van onze ambitie willen we het gesprek aangaan met de gemeente over een nog intensievere samenwerking de komende periode en de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren.

Woningcorporaties willen én kunnen meer ruimte bieden op de woningmarkt
Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aan blijven sluiten, houden woningcorporaties de behoefte aan sociale huurwoningen scherp in de gaten. De afgelopen jaren zijn de zoektijden en het aantal reacties op sociale huurwoningen flink toegenomen. Met meer druk op de sociale woningvoorraad als gevolg. Daarnaast zien we dat de lagere middeninkomens (inkomen tussen € 45.000,- en € 56.500,-) het ook zwaar hebben op de huidige woningmarkt.

Signalen voor de Enschedese corporaties om samen de mouwen op te stropen. En meer huurwoningen toe te voegen, zowel in de sociale als de vrije sector. En dat kan nu ook. Door het opheffen van de verhuurderheffing ontstaat financiële ruimte waarmee de corporaties deze uitdaging aan kunnen gaan.

Woningtekort lossen we alleen op door de krachten te bundelen
Daarom nemen we nu ook de stap om proactief te schakelen. Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de plannen van gemeente Enschede om in de komende 10 jaar 9.300 woningen aan de stad toe te voegen, moeten er nu al plannen worden gemaakt. Budgetten moeten worden gereserveerd en grondposities moeten worden verworven.

De exacte invulling van de 2.000 sociale huurwoningen pakken we op met de gemeente. Door samen te kijken waar en welke woningen de beste toevoegingen zijn in de stad, zorgen de partijen ervoor dat iedere ontwikkeling bijdraagt aan de leefbaarheid in wijken en buurten. En waar mogelijk doorstroming stimuleert. Zo maken wij en de gemeente het samen mogelijk dat de plannen ook in een veranderende omgeving blijven passen bij de vraag uit de stad.

Extra opgave: talent binden aan de stad
Naast het terugdringen van het woningtekort, heeft Enschede de ambitie om talent aan te trekken en te behouden voor de stad. Om dat waar te maken, werd afgesproken om de komende zeven jaar 3.500 extra kamers en studio’s toe te voegen voor studenten, jongeren en starters. Ook hier willen de corporaties een actieve bijdrage aan leveren. Deze opgave staat los van de groeiambitie van Enschede met ruim 9.300 zelfstandige woningen en het aanbod van de woningcorporaties om er daarvan 2.000 te bouwen.

Wie zijn de vijf Enschedese woningcorporaties
In Enschede zijn vijf woningcorporaties actief: De Veste, De Woonplaats, Domijn, Ons Huis en SJHT. Samen zijn we verantwoordelijk  voor zo’n 28.000 woningen in deze stad. Van de 2.000 toe te voegen woningen nemen De Woonplaats en Domijn ieder 40 procent voor hun rekening en Ons Huis 20 procent conform de huidige marktaandelen.