Afbeelding: Corporaties Twente bouwen

Corporaties Twente bouwen tot 2028 ruim 6.000 woningen

20 september 2022

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met Minister de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. De woningcorporaties in Twente willen tot 2028 elk jaar 1.200 huizen bouwen. In totaal gaat het om 6.000 woningen, waarvan ook 500 flexwoningen. Daarnaast verduurzamen de corporaties duizenden huizen: de ruim 1.500 woningen met labels E, F, en G zijn voor 2028 ook aangepakt en bestaande woningen in buurten en wijken krijgen een extra impuls. Dit aanbod deelden de corporaties met de Provincie Overijssel en de gemeenten. Met dit aanbod is een investering van € 235 miljoen euro per jaar, totaal ruim € 1,1 miljard, gemoeid. De corporaties kunnen dat (weer) betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden Verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Extra woningen voor verschillende doelgroepen in de regio

Door de wooncrisis zijn veel mensen in Nederland op zoek naar een woning. Ook  de Twentse corporaties merken dit door het aantal reacties op huurwoningen dat oploopt. En doordat het voor woningzoekenden steeds vaker moeilijk is een passend huurhuis te vinden. Een voorbeeld daarvan zijn studenten en jongeren, die niet jaren op een kamer of andere woonplek kunnen wachten. Corporaties willen zich inzetten om voor huidige én nieuwe bewoners goede en betaalbare woningen te blijven bieden. En bouwen daarom tot 2028 de broodnodige extra (flex)woningen.

Verduurzamen tegen stijgende energielasten

Naast de grote behoefte aan nieuwbouw is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave in de bestaande woningen. In 2050 moeten alle huizen CO2 neutraal zijn. De corporaties in Twente investeren de komende jaren in het versneld aanbrengen van toekomstbestendige isolatie. In aanvulling daarop worden zo’n 3.000 woningen voorzien van duurzame installaties en krijgen ruim 10.000 woningen zonnepanelen. Hier investeren de corporaties ook ruim 80 miljoen extra. Dat dringt niet alleen CO2-uitstoot terug, maar draagt bij aan besparing op de energielasten voor huurders en aan werkgelegenheid in de regio.

Intensieve regionale samenwerking

De woningcorporaties werken al nauw samen met vele partners. Om met alle betrokken partijen de voorwaarden voor de uitvoering in te vullen. Belangrijk daarbij zijn reële grondprijzen, goede afspraken over locaties, voldoende capaciteit bij het doorlopen van vergunningprocedures en goede afspraken met marktpartijen. Ook is er voldoende netcapaciteit nodig in verband met een snelle groei van het aantal zonnepanelen. Als laatste vragen corporaties aandacht voor intensieve regionale samenwerking: elke woning moet immers raak zijn.

Uitdagingen

Natuurlijk zijn er soms beren op de weg. Stijgende bouwprijzen, stikstof en stagnerende beschikbaarheid van bouwmaterialen kunnen roet in het eten gooien. Evenals ingewikkelde bestemmingsplanprocedures of bezwaren. Door goede samenwerking met gemeenten, Provincie Overijssel, bewoners én bouwers met daarbij een realistische planning, zetten corporaties zich graag in voor het wonen in Twente.

Achtergrond

WoON Twente is een platform van 16 woningcorporaties met in totaal ruim 80.000 huurwoningen. WoON zet zich in op kennismobilisatie, samenwerking, innovatie en ontwikkeling op het gebied van de woningmarkt, duurzaamheid, het sociaal domein, klantinvloed, arbeidsmarktcommunicatie en organisatieontwikkeling. Ze werkt samen met (Centrum)gemeenten, Provincie, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, bouwsector, brancheorganisaties en het onderwijs.

 

Storing iDEAL. Het is weer tijd om de huur van juli te betalen. Helaas werkt iDEAL nu niet. Betaal je jouw huur altijd via iDEAL? Maak de huur van juli deze keer dan handmatig over. Bedankt voor je hulp en onze excuses voor het ongemak.