Headers_37 Over Ons Huis

Over Ons Huis

Woningcorporatie Ons Huis werd opgericht op 1 september 1911 als R.K. Bouwvereniging Ons Huis. Dit was op initiatief van de R.K. Arbeidersvereniging en het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actie. De woonomstandigheden waren toen voor velen heel slecht. De overheid hanteerde niet of nauwelijks regels voor het bouwen van woningen. Het gevolg was dan ook dat grote delen van de bevolking slecht woonde. Een aantal mensen, onder wie Alphons Ariëns, toenmalig kapelaan van de Jacobusparochie, begreep dat het zo niet verder kon: sociale woningbouw was hard nodig. In de eerste statuten van R.K. Woningstichting Ons Huis staat dat men goede woningen wil stichten om zo de mensen een beter bestaan te kunnen bieden.

Link: 668

Organisatie

Lees meer over onze missie, visie en ons beleid of meld een compliment, tip of klacht.

Link: 678

Verantwoording en toezicht

De dagelijkse leiding van Ons Huis wordt gevoerd door de directeurbestuurder. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken.

Link: 734

Samenwerken

We geloven dat samenwerken ons verder brengt. We zoeken actief de samenwerking op met partijen met wie we onze ambities kunnen verwezenlijken.

Link: 674

Nieuws

We vertellen graag waar wij mee bezig zijn!

Storing iDEAL. Het is weer tijd om de huur van juli te betalen. Helaas werkt iDEAL nu niet. Betaal je jouw huur altijd via iDEAL? Maak de huur van juli deze keer dan handmatig over. Bedankt voor je hulp en onze excuses voor het ongemak.