Het toewijzen van woningen - De toewijzing van huurwoningen

Het toewijzen van woningen

Vanaf 1 januari 2016 moeten wij woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij uw inkomen en bij het aantal mensen in uw huishouden. De overheid wil voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat betekent dit?

Recht op huurtoeslag

Woningzoekenden met recht op huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari een woning toegewezen met een huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrens. Dit is voor deze huishoudens een maximale huurprijs. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit maximaal € 592,55. Bestaat uw huishouden uit drie of meer personen dan is de maximale huurprijs € 635,05. Of iemand recht heeft op huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van het huishoudinkomen. Voor een eenpersoonshuishouden ligt de grens op maximaal € 22.200. Bestaat u huishouden uit twee of meer personen dan ligt de inkomensgrens op maximaal € 30.150 of € 30.175 (vanaf 65 jaar of ouder).

Geen recht op huurtoeslag

Woningzoekenden met een hoger inkomen, kunnen ook reageren op een huurwoning van minder dan € 710,68. Dit is wel afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Is uw inkomen hoger dan € 36.165 dan mogen wij een beperkt aantal woningen toewijzen aan deze woningzoekenden. Hoeveel huurwoningen tot € 710,68 wij aan deze groep mogen toewijzen, is afhankelijk van het aantal woningen dat leegkomt (maximaal 10%).

Hebt u een inkomen tot € 36.165 dan komt u altijd voor een woning tot € 710,68 in aanmerking.

Op welke woning mag u reageren?

In onderstaand schema kunt u zien met welk inkomen u op welke woning mag reageren. De nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet dan verandert er voor u niets. Het huishoudinkomen is het gezamenlijk inkomen van u en uw partner.

download het schema voor 2017 als pdf

 

Er zijn uitzonderingen

Jonger dan 23 jaar

Jongeren onder de 23 jaar kunnen reageren op een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen. Als deze jongere afhankelijk is van huurtoeslag dan mag de subsidiabele huurprijs niet hoger zijn dan  € 409,92.

Studenten

Studenten hoeven in de nieuwe wetgeving geen inkomen op te geven, maar wel een bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling. Dan gaan we er wel van uit dat deze studenten een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens voor huurtoeslag.

Statushouders

Voor statushouders geldt hetzelfde als voor studenten, maar zij hebben een verklaring nodig van de COA.

Woningzoekende met zware zorgindicatie

Woningzoekenden met een zware zorgindicatie komen, ongeacht de hoogte van het inkomen, in aanmerking voor een woning tot € 710,68 euro. Zij moeten dan een bewijs van indicatie tonen. In het geval deze woningzoekende recht heeft op huurtoeslag gelden wel de regels zoals in de bovenstaande tabel staan. In Enschede moeten woningzoekenden die een medisch aangepaste woning nodig hebben, zich wenden tot de gemeente.

Verantwoording toewijzing

Na toewijzing van de woning publiceren wij een lijst recent toegewezen woningen waarop alle reacties staan.

Onze werkwijze

Wij hebben onze werkwijze in stappen onderverdeeld.

Hebt u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op de vraag niet vinden? Neem dan contact op met Ons Huis via 053-4848900 of mail naar verhuur@onshuis.com.

 

Nieuw in ons aanbod

Bent u op zoek naar een woning? Kijk dan regelmatig bij ons aanbod, want wij vernieuwen dagelijks het overzicht van beschikbare woningen.

bekijk het gehele aanbod
 • De Klomp 82 ENSCHEDE

  NIEUW!
 • Jasmijnplein 22 ENSCHEDE

  NIEUW!
 • Aureliavlinder 11 A ENSCHEDE

  NIEUW!
 • Emmastraat 255 ENSCHEDE

  NIEUW!