Ons Huis als warmteleverancier - Ons Huis als warmteleverancier

Ons Huis als warmteleverancier

Warmtewet

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is door de overheid in het leven geroepen om huurders te beschermen tegen te hoge energietarieven, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers.

Voor wie?

Wordt uw woning verwarmd met blokverwarming of stadsverwarming? Dan heeft u te maken met de Warmtewet. Ons Huis regelt de warmtetoevoer bij blokverwarming en voor enkele complexen de stadsverwarming. Ons Huis is de leverancier van warmte. En de energieleverancier is door Ons Huis gekozen. Huurders van complexen met blokverwarming en stadsverwarming kunnen daarom niet overstappen naar een andere energieleverancier.

Hoe werkt het?

Het voorschotbedrag stookkosten verandert niet gedurende het jaar. Alleen op basis van de eindafrekening kan het voorschot veranderen. Ons Huis belast alleen de werkelijk gemaakte kosten door aan de huurders met uiteraard als plafond de wettelijke maximale tarieven.

Wij hebben algemene voorwaarden 2016 opgesteld die van toepassing zijn voor huurders met blokverwarming of stadsverwarming.

De regels van de Warmtewet

In het kort regelt de warmtewet het volgende (Klik hier voor leveringsvoorwaarden warmtewet ) het volgende:

 • Wanneer de warmteleverancier over mag gaan tot afsluiting van warmte;
 • Wanneer er voor de huurder (gebruiker) recht is op compensatie bij een storing;
 • Wat er in de overeenkomst tussen huurders en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening;
 • Wat de rechten en plichten zijn bij het meten van het warmteverbruik;
 • Dat de leverancier niet méér in rekening mag brengen dan de landelijk vastgestelde maximale tarieven.

Voor 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld, welke maximaal in rekening mogen worden gebracht.

 • Een jaarlijks vast bedrag (het vastrecht) van € 281,78 inclusief BTW;
 • Een maximum bedrag per verbruikte gigajoule van € 22,64 inclusief BTW;
 • Een meettarief van € 24,78 inclusief BTW per jaar.

Voor 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld, welke maximaal in rekening mogen worden gebracht.

 • Een jaarlijks vast bedrag (het vastrecht) van € 276,13 inclusief BTW;
 • Een maximum bedrag per verbruikte gigajoule van € 22,66 inclusief BTW;
 • Een meettarief van € 24,97 inclusief BTW per jaar.

Ons Huis verrekent op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze zijn vaak lager dat de maximale tarieven.

De Geschillencommissie Warmtelevering

De Geschillencommissie Warmtelevering behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens