Prestatieafspraken getekend - prestatieafspraken getekend

Prestatieafspraken getekend

vrijdag 16 december 2016
Prestatieafspraken getekend
16
dec

Prestatieafspraken in Enschede getekend

Ons Huis, gemeente Enschede, vier andere woningcorporaties en vier huurdersorganisaties hebben op maandag 12 december gezamenlijke prestatieafspraken ondertekend. De afspraken zorgen ervoor dat de partijen samen een goede bijdrage leveren aan het prettig wonen in Enschede. Belangrijke thema’s uit de afspraken zijn: voldoende betaalbare huurwoningen, prettig leefbare buurten en wijken, duurzaamheid en extra aandacht voor hen die het nodig hebben. Ook zijn er ambities benoemd en zijn er afspraken gemaakt over verkoop en nieuwbouw en de ontwikkeling van gebiedsvisies. De prestatieafspraken zijn in nauw overleg tussen de 10 partijen opgesteld.

De gemeente en de vijf corporaties (De Woonplaats, Domijn, Ons Huis, SJHT en de Veste) kennen een traditie van samen afspraken maken. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) is het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersvertegenwoordiging en corporaties door het Ministerie van Wonen en Rijksdienst verplicht. Een zogezegd tripartiet overleg. Corporaties en gemeente leggen vast welke verplichtingen zij hebben naar huurders, woningen en wijken. De partijen hechten er veel waarde aan dat zij de samenwerking en de inhoud van de afspraken zo hebben vormgegeven dat alle partijen deze afspraken onderschrijven.

Voldoende betaalbare huurwoningen
Een belangrijk deel van de afspraken gaat over de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. De partijen zijn van mening dat actief woningzoekenden binnen 12 maanden een passende woning kunnen vinden. In 2017 houden de corporaties in de gaten of er voldoende betaalbare huurwoningen vrij komen voor woningzoekenden. Ook voor studenten willen wij een kwalitatief en betaalbare studentenstad blijven.

Prettig leefbare buurten en wijken
Gemeente en corporaties zorgen voor prettige en leefbare woningen en prettige openbare ruimte, met aandacht voor veiligheid, een schone omgeving en het bevorderen van saamhorigheid. Investeringen door corporaties in een buurt zullen ten goede komen aan de bewoners van hun woningen.

Duurzaamheid
De partijen hebben afgesproken in 2017 een gezamenlijke duurzaamheidsambitie op te stellen.

Extra aandacht voor hen die het nodig hebben
Steeds meer mensen hebben net iets extra aandacht nodig. Gemeente en corporaties zetten zich in voor mensen die bij het vinden van een woning extra hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen en mensen die nog maar net in Nederland zijn.