Ons Huis gaat over op loting - Ons Huis gaat over op loting

Ons Huis gaat over op loting

dinsdag 23 augustus 2016
Ons Huis gaat over op loting
23
aug

Per 1 september bepaalt Ons Huis de volgorde in haar woonruimteverdeling via loting en niet meer via woonduur. Dit houdt in dat leegkomende woningen die worden gepubliceerd op onze website, via loting aan woningzoekenden worden toegewezen. Belangrijkste reden voor deze verandering is dat Ons Huis in deze ontspannen woningmarkt iedereen een gelijke kans wil bieden op een huurwoning. Daarmee volgen wij onze collega corporaties Domijn en De Woonplaats.  

De term woonduur (de tijd die iemand op zijn huidige adres woont) is een relatief onbekend begrip. Het gebeurt regelmatig dat woningzoekenden woonduur verkeerd toepassen met als gevolg dat zij worden teleurgesteld. Daarentegen is loting voor iedereen een bekend begrip. Overstappen op deze manier van volgorde bepalen geeft meer duidelijkheid aan woningzoekenden. Het zorgt voor een efficiency slag bij Ons Huis, maar ook bij woningzoekenden die straks niet meer hun woonduur hoeven aan te tonen.

Doordat per 1 september ook Ons Huis loting gebruikt om beschikbare woningen toe te wijzen aan woningzoekenden, is er in Enschede één wijze van volgorde bepaling. Dit schept duidelijkheid voor de woningzoekenden.

Beschikbare woningen die voor 1 september op onze website gepubliceerd zijn, worden via het systeem van woonduur toegewezen.