Regels voor toewijzing en de inkomensverklaring - Inkomensverklaring

Regels voor toewijzing en de inkomensverklaring

Wij moeten voldoen aan regelgeving over de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit houdt in dat wij verplicht zijn bij het toewijzen van woningen een inkomenstoets te doen. Uw inkomen moet namelijk passen bij de huurprijs van de woning. En wij moeten hierover verantwoording afleggen aan de Minister.

De inkomensverklaring

In onze toewijzing zijn wij verplicht te voldoen aan de regelgeving. Wij worden dan ook verplicht het inkomen van woningzoekenden, indien zij in aanmerking komen voor een woning, te controleren. De controle gebeurt aan de hand van een inkomensverklaring. Sinds kort is er een nieuw formulier voor de inkomensverklaring.
Op het moment dat u wordt uitgenodigd voor een verhuurgesprek, dient u de meest actuele inkomensverklaring die niet ouder is dan 2 jaar en andere gegevens (recente loonstrook of uitkeringsbericht) mee te nemen. De medewerkers van Ons Huis zullen de documenten van u in ontvangst nemen en opslaan in uw dossier.

Aanvragen van een inkomensverklaring

De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het gratis opvragen via de BelastingTelefoon 0800 0543. Houd er rekening mee dat u dit tijdig doet. Het duurt gemiddeld vijf werkdagen voor u de inkomensverklaring ontvangt. Zorgt u er verder voor dat u bij het aanvragen van de verklaring uw BSN-nummer bij de hand heeft.