Afbeelding: ondertekening sok 20 november 2017

Ons Huis en gemeente tekenen SOK herstructurering Oost Boswinkel

21 november 2017

Directeur Peter Winterman van Ons Huis en wethouder Patrick Welman hebben 20 november de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) herstructurering Oost Boswinkel getekend.

Belangrijkste uitgangspunten van de SOK

  • Ons Huis bouwt circa 250 sociale huurwoningen terug. De woningcorporatie sloopt hiervoor 384 woningen, bestaande uit flats en eengezinswoningen;
  • Ons Huis bouwt levensloopbestendige woningen terug, waarbij energieneutraliteit en woningen zonder gasaansluiting het streven is.
  • de woningcorporatie bouwt zowel grondgebonden woningen als appartementen terug.
  • de gemeente is verantwoordelijk voor de herstructurering van de openbare ruimte, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk de wegenstructuur en de huidige bomen te handhaven.

Participatie
Ons Huis betrekt de bewoners, terugkeerders, potentiële nieuwe bewoners, maar ook de bewonerscommissie, de gemeente Enschede  en de wijkraad actief bij dit intensieve proces. Samen met deze groepen en stedenbouwkundig bureau Must uit Amsterdam maakt Ons Huis een stedenbouwkundig plan voor een nieuwe, toekomstbestendige buurt.

Sociaal Plan
De sloop van de 384 woningen start over circa 3,5 jaar. Een deel van de bewoners van de eengezinswoningen zijn inmiddels vertrokken uit de wijk met behulp van een Sociaal Plan met een herhuisvestingsvergoeding. Voor de grote groep bewoners van de flats start een Sociaal Plan vanaf 1 januari 2018. Dit betreft zo’n 250 huishoudens die op zoek moeten naar vervangende woonruimte/geherhuisvest moeten worden.

Planning

  • In een open planproces een voorlopig ontwerp en stedenbouwkundig ontwerp opstellen vanaf november 2017;
  • start Sociaal Plan voor de bewoners van de flats, 1 januari 2018;
  • vaststellen Realisatieovereenkomst oktober  2018;
  • procedure bestemmingsplan vanaf november 2018;
  • start sloop 384 woningen vanaf 2021;
  • start vervangende nieuwbouw van 2022 t/m 2024.