Afbeelding: 20180417_194458

De planning

24 april 2018

Wij blijven u informeren over het proces dit jaar en de komende jaren.  Dit doe wij vooral via digitale nieuwsbrieven. Ook betrekken wij u bij de ontwikkeling  van de woningen. Dit zal pas in de tweede helft van 2019 zijn. Wij denken op dit moment na op welke manier wij dit willen doen.

Naast de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte tijdens bijeenkomsten. Iedere 3-4 maanden nodigen wij u hiervoor uit. Tijdens deze ontmoetingen met elkaar kunnen we details bespreken en vragen beantwoorden. De 1e bijeenkomst zal in september zijn.

Planning

2018/begin 2019
Ons Huis, de gemeente en Must gaan in de komende 8 maanden alle details van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Waar komt nu precies de voordeur van iedere woning, hoe gaan we de tuinen afschermen, wat gaat het allemaal kosten etc. Als we dat allemaal weten, hebben we een definitief stedenbouwkundig plan.

Dit plan bespreken we met de bewonerscommissie en de wijkraad bewonersteam Boswinkel. Uiteindelijk bespreken we dit plan ook in het college van B&W en presenteren we het in de Raadscommissie West.

Als iedereen akkoord is, ondertekenen Ons Huis en de gemeente een realisatieovereenkomst (ROK). Daarna starten we de aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

2019 en 2020
Ons Huis is bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van de nieuwe woningen. Ook zijn we druk met het maken van het sloopplan en het aanvragen van alle vergunningen. Samen met de gemeente kijken we naar de herinrichting van de openbare ruimte en maken we daar een plan voor.

2021
Start sloop fase 1 en daarna fase 2.

2022 tot 2024
Start nieuwbouw. De 1e woningen worden in 2023 opgeleverd.