Verantwoording toewijzing

Alle woningen die zijn toegewezen plaatsen wij op een verantwoordingslijst. Deze lijst publiceren we tweewekelijks.

In een aantal uitzonderingssituaties wijzen wij woningen op een andere manier dan onze reguliere werkwijze toe aan bijzondere doelgroepen. Dit is altijd terug te vinden op de verantwoordingslijst.

1. Statushouders
Statushouders zijn woningzoekenden met een urgentie-indicatie. Aan deze mensen wijzen wij woningen die vrijkomen direct toe, buiten de standaardprocedure om. Deze woningen worden niet altijd gepubliceerd.

2. Herstructureringswijken
Op dit moment behoren ook huurders van woningen in Oost-Boswinkel tot een doelgroep die voorrang krijgt. De woningen in Oost-Boswinkel worden op termijn gesloopt. In het Sociaal Plan (een overzicht van rechten en plichten van de huurder en verhuurder) is vastgesteld dat deze huurders voorrang krijgen bij Ons Huis. Zij reageren op woningen uit het actueel woningaanbod.

3. Maatschappelijk vastgoed
Ons Huis bezit maatschappelijk- en zorgvastgoed. De verhuur van deze woningen in de complexen gebeurt door de (zorg)instelling. Deze woningen worden niet gepubliceerd op onze website.

4. Mantelzorg
In sommige gevallen worden woningen in het kader van het project mantelzorg met voorrang aan woningzoekenden toegewezen. De mantelzorger en de zorgvrager krijgen op deze manier de mogelijkheid om dichter bij elkaar te gaan wonen. Een voorrangspositie wordt verleend nadat de mantelzorger of de zorgvrager een verklaring van de gemeente heeft gekregen waarin de gemeente oordeelt dat er sprake is van mantelzorg.

5. Kwetsbare doelgroepen
Soms komt het voor dat we woningen niet op de website publiceren, maar toewijzen aan mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld beschermd wonen.