Samenwonen

Je gaat samenwonen en je wilt dat je partner ook op het huurcontract komt. In dat geval is er sprake van medehuurderschap. Als huurder moet je dan een aanvraag voor medehuurderschap indienen.

Ben je getrouwd of zijn jullie geregistreerde partners? 
In dat geval is je partner automatisch een medehuurder. In dat geval is het voldoende om een kopie van jullie huwelijks- of samenlevingsakte met ons te delen.

Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap?
Dan moet de persoon waarvoor je medehuurderschap aanvraagt tenminste 2 jaar, met jou, op hetzelfde adres wonen. Dit moet zichtbaar zijn in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Verder moet je gegevens aanleveren waaruit blijkt dat jullie een "duurzame gemeenschappelijke huishouding" hebben. Hiermee bedoelen we dat je ons moet kunnen laten zien dat jullie samen voor de woning zorgen en (woon)kosten delen. Dit kan onder andere door aan te tonen dat jullie een gezamenlijke bankrekening hebben of bankafschriften waaruit blijkt dat maandelijks betalingen aan de hoofdhuurder worden gedaan.

Denk je er daarnaast aan om op een veilige manier een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager van medehuurderschap met ons te delen? Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de KopieID-app van de Rijksoverheid. 

Kan een kind medehuurderschap aanvragen?
Nee, kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Vraag medehuurderschap aan