Als jullie er samen niet uitkomen

Je kent het vast wel. Jij en je buren horen af en toe geluiden van elkaar. Dat is vrij normaal, jullie wonen nou eenmaal dicht bij elkaar. Dat je soms leefgeluiden van elkaar hoort is niet zo erg. Het wordt vervelend als jij in je eigen woning of woonomgeving echt last hebt van het geluid of gedrag van buren. Dat veroorzaakt namelijk spanningen waardoor je woonplezier bederft. En als er eenmaal spanningen zijn, kom je vaak moeilijk tot een oplossing.

Wij spreken van overlast als je niet meer prettig woont door toedoen van buren. Hierbij gaat het dus niet om situaties die af en toe voorkomen, maar om overlast die je regelmatig of de hele tijd ervaart. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, stankoverlast, ruzie over tuin of grond, overlast van huisdieren, rommel in het trappenhuis of rommel in het plantsoen.

Praten als oplossing!
Als jij regelmatig of de hele tijd overlast ervaart van je buren, bespreek dit dan eerst samen met jouw buren en probeer samen een oplossing te vinden. Lees hier hoe je dat het beste doet.

Wat doe je als praten niet helpt?
Lukt het niet om samen met je buren een oplossing te vinden, dan kun je de overlast melden bij Ons Huis. Doe dit wel schriftelijk. Dat is belangrijk omdat we de melding graag bewaren. In ons portaal staat hiervoor een formulier.

Overlast melden

Mailen mag ook, info@onshuis.com. In dat geval hebben wij meerdere gegevens nodig.

Anonieme klachten behandelen wij niet. Weet dat wij overlastmeldingen gebruiken in een eventuele juridische procedure.

Hoor en wederhoor
Jammer genoeg kunnen wij niet in alle gevallen zorgen dat de overlast stopt. Natuurlijk doen wij wel ons best om voor jou weer een prettige woonomgeving te creëren.

Bij de behandeling van de klacht passen wij het principe van ‘hoor en wederhoor’ toe. Dit betekent dat we contact opnemen met degene die de klacht indient én met degene over wie geklaagd wordt. We luisteren naar beide verhalen. Om tot een goede oplossing te komen is medewerking van alle partijen belangrijk.

Soms is de volgende stap het plannen van een gesprek tussen jou en degene over wie je klaagt. Buurtbemiddeling bemiddelt bij deze gesprekken. Wij kunnen je bij hen aanmelden, maar je mag ook zelf Buurtbemiddeling inschakelen. In een bemiddelingsgesprek vertellen beide partijen hun kant van het verhaal. Vervolgens bedenkt de buurtbemiddelaar samen met beide partijen een oplossing. Tot slot maakt de buurtbemiddelaar een verslag van het gesprek met daarin de gemaakte afspraken en stuurt dit naar beide partijen. Buurtbemiddelaars zijn getraind in het oplossen van overlast of een conflict met de buren.

Houdt de overlast na bemiddeling toch aan, of blijft een conflict bestaan, dan is het belangrijk dat je de klacht opnieuw schriftelijk bij ons meldt. In sommige gevallen is het nodig dat wij de politie inschakelen.