Als jullie er samen niet uitkomen

Iedereen wil prettig wonen. Overlast van je buren is vervelend en verstoort de relatie met elkaar. Met elkaar in gesprek gaan en luisteren naar elkaar is altijd de beste oplossing. In de meeste gevallen lukt het om samen een oplossing te vinden. Lukt het ondanks alles niet om tot een oplossing te komen, dan kunnen wij je daarbij ondersteunen.

Een klacht meld je schriftelijk bij Ons Huis. Dit kan door het invullen van het formulier of door het sturen van een email. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Overlast melden

Bij de behandeling van de klacht passen wij altijd het principe van ‘hoor en wederhoor’ toe. Dit betekent dat we zowel contact opnemen met degene die de klacht indient als met degene over wie geklaagd wordt. We luisteren naar beide verhalen. Medewerking van alle partijen is van belang om tot een goede oplossing te komen.

Soms is de volgende stap het plannen van een bemiddelingsgesprek tussen jou en degene over wie je klaagt. Ons Huis plant zo’n gesprek alleen als je daar mee instemt. In zo'n gesprek krijgen beide partijen de kans hun kant van het verhaal te delen. Samen willen wij tot een oplossing komen. Wij maken een verslag van het gesprek en dat sturen we naar alle partijen.

Houdt de overlast na onze bemiddeling toch aan, of blijft een conflict tussen partijen bestaan, dan is het belangrijk dat de klacht opnieuw schriftelijk wordt gemeld. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat we de politie inschakelen.

Je kunt ook buurtbemiddeling Enschede inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn getraind in het oplossen van overlast of een conflict met de buren. Klik op buurtbemiddelaars voor meer informatie.
 

 

 

Maatregelen corona. Helaas blijven ons kantoor en de wijkkantoren voorlopig gesloten. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch (053 48 48 900) en digitaal (info@onshuis.com) plaats. Hoe wij nu werken en wat dat voor jou betekent, lees je op informatie corona (COVID-19). Bel of mail gerust als je vragen hebt.