Ontluchten en bijvullen verwarming

Luchtbellen zijn vaak de oorzaak van geluiden in de cv leidingen. Ook kan lucht er voor zorgen dat radiatoren niet of slechts gedeeltelijk warm worden. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen door het systeem te ontluchten. Na het ontluchten breng je ook de waterdruk in je cv systeem weer op orde.

  1. Voordat je de cv gaat ontluchten, moet je alle radiatorkranen open draaien en de cv minimaal 10 minuten laten draaien. Hierdoor verzamelt de lucht zich bij de ventielen. Schakel daarna de ketel uit door de stekker uit het stopcontact te trekken of door het knopje I op de ketel in te drukken.
  2. Ontlucht de radiatoren, werk van beneden naar boven. Draai met het ontluchtingssleuteltje het ventiel op de radiator voorzichtig open. Draai het weer dicht zodra er een constante stroom water uit komt. Houd er een bakje onder om vlekken op de vloer en muur te voorkomen.
  3. Ontlucht op dezelfde manier het expansievat (het rode vat naast de ketel). Vergeet de ventielen niet die in het hoogste punt van de leidingen zijn aangebracht. Steek vervolgens de stekker van de cv weer in het stopcontact of schakel de ketel weer in door het knopje I op de ketel in te drukken.
  4. Laat de cv enige tijd draaien. Controleer de waterdruk op de manometer op de ketel. De druk in de ketel moet liggen tussen 1,5 en 2,0 bar. Is de druk lager dan moet de ketel bijgevuld worden.
  5. Trek de stekker van de ketel uit het stopcontact. Schroef de vulslang op de kraan en op het vulpunt van de ketel. Draai de waterkraan open en daarna de kraan van het vulpunt.
  6. Vul de ketel bij tot de manometer ongeveer 1,8 bar aangeeft. Draai beide kranen dicht. Steek de stekker van de ketel weer in het stopcontact. Laat de ketel 10 minuten draaien en ontlucht vervolgens opnieuw het systeem (zie stap 1).

Heb je na het doorlopen van deze stappen nog vragen? Neem dan contact op met Geas op 053 852 85 00.