Ons Huis als warmteleverancier

Warmtewet
Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is door de overheid in het leven geroepen om huurders te beschermen tegen te hoge energietarieven, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers.

Voor wie?
Wordt uw woning verwarmd met blokverwarming of stadsverwarming? Dan heb je te maken met de Warmtewet. Ons Huis regelt de warmtetoevoer bij blokverwarming en voor enkele complexen de stadsverwarming. Ons Huis is de leverancier van warmte. En de energieleverancier is door Ons Huis gekozen. Huurders van complexen met blokverwarming en stadsverwarming kunnen daarom niet overstappen naar een andere energieleverancier. Zie ook de algemene voorwaarden.

Hoe werkt het?
Het voorschotbedrag stookkosten verandert niet gedurende het jaar. Alleen op basis van de eindafrekening kan het voorschot veranderen. Ons Huis belast alleen de werkelijk gemaakte kosten door aan de huurders met uiteraard als plafond de wettelijke maximale tarieven.

De Geschillencommissie Warmtelevering
De Geschillencommissie Warmtelevering behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

 

Afbeelding: ingang-klein-vraag-stellen
Wil je meer informatie?

Veelgestelde vragen