Oplevering woning

Na de huuropzegging maken wij met jou een afspraak voor een voor- en eindopname van de woning. Tijdens de vooropname bespreekt de technisch verhuurmedewerker met jou hoe je de woning moet opleveren. Ook kun je bespreken wat je ter overname kunt aanbieden en wat niet. Ook komen eventueel zelf aangebrachte voorzieningen ter sprake en overleg je met onze medewerker wat hiermee moet gebeuren.

De gemaakte afspraken tijdens de vooropname worden schriftelijk vastgelegd.

Je vertrekt definitief
De eindopname staat meestal op de laatste dag van jouw huurovereenkomst gepland. De technische medewerker beoordeelt dan of de gemaakte afspraken tijdens de vooropname zijn nagekomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt Ons Huis de woning in orde en gaan wij de kosten daarvan bij jou in rekening brengen. Na de eindopname is de huurovereenkomst ontbonden en is er geen mogelijkheid meer nog reparaties uit te voeren of vergeten spullen op te halen.

Bij de eindopname moet je alle sleutels, ook die van de postkast en/of berging, bij de technisch verhuurmedewerker inleveren. Als  één of meerder sleutels ontbreken, gaan wij deze op jouw kosten bij bestellen.

Er geldt een aantal basisregels. Als hiervan wordt afgeweken dan is dat met jou besproken.

  • De woning moet in goede staat, helemaal leeg en bezemschoon zijn. Dit betekent dat de gehele woning, dus ook vloeren en trappen, zonder vloerbedekking en andere stoffering moet zijn.
  • De plafonds zijn egaal en vrij van plafondtegels, lijmresten en betimmeringen.
  • In de tuin, berging of op het balkon staan geen persoonlijke eigendommen meer van jou.